PENGGUNAAN NOMBOR BIL SEBAGAI RUJUKAN BAYARAN BAGI CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (CAPL) MULAI 1 APRIL 2024

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) dengan ini memaklumkan bahawa bayaran Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (CAPL) boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Bil sebagai rujukan bayaran mulai 1 April 2024.

Klik untuk muat turun