PENAMATAN PENGGUNAAN SETEM PELEKAT (SETEM HASIL) SEBAGAI KAEDAH PENYETEMAN DAN MESIN FRANKING POS MULAI 01 JANUARI 2024

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) ingin memaklumkan bahawa penggunaan setem pelekat (Setem Hasil) dan mesin franking pos oleh pengguna luar seluruh Malaysia sebagai kaedah penyeteman ke atas dokumen/perjanjian akan ditamatkan mulai 01 Januari 2024.

More info