Pengumuman

Permohonan Taklimat Program Khas Pengakuan Sukarela (PKPS) 2.0
Susulan daripada tarikh kuat kuasa baharu bagi PKPS 2.0 iaitu pada 6 Jun 2023, sebarang permohonan taklimat mahupun undangan penceramah/ahli panel berkaitan PKPS 2.0 ini boleh dibuat melalui e-mel taxeducation@hasil.gov.my.

Hanya taklimat dan permohonan penceramah/ahli panel bagi seminar yang berlangsung pada tarikh 12 Jun 2023 dan seterusnya akan dipertimbangkan.

Sekian, terima kasih.