Ketetapan Umum No. 12/2022 & No. 13/2022
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 12/2022 - Pengkomersialan Penemuan Penyelidikan Dan Pembangunan Awam Berasaskan Sumber, Bahagian I - Insentif Cukai Untuk Syarikat Pelabur & No. 13/2022 - Pengkomersialan Penemuan Penyelidikan Dan Pembangunan Awam Berasaskan Sumber, Bahagian II - Insentif Cukai Untuk Syarikat Yang Layak kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun