KONSULTASI AWAM BERHUBUNG KETETAPAN UMUM
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) menjemput sebarang komen ke atas cadangan Ketetapan Umum (Klik pautan di bawah untuk muat turun).

Tujuan utama konsultasi awam ini dibuat adalah bagi mendapatkan pandangan daripada pihak berkepentingan mengenai isu yang berkaitan dengan Ketetapan Umum tersebut.

Harap maklum bahawa semua pandangan serta komen diterima boleh dibuat secara umum dan akan dipertimbangkan. Konsultasi awam bagi ketetapan umum ini dibuka mulai 26 September 2022 hingga 9 Oktober 2022 (14 hari) dan hendaklah dihantar ke kufeedback@hasil.gov.my.

Elaun Cukai Pelaburan - Industri Layak