Pengumuman

Konsultasi Umum berhubung Ketetapan Umum
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) menjemput sebarang komen ke atas cadangan “Ketetapan Umum: Potongan Cukai ke atas Penajaan Aktiviti Kesenian, Kebudayaan dan Warisan". Tujuan utama konsultasi awam ini dibuat adalah bagi mendapatkan pandangan daripada pihak berkepentingan mengenai isu yang berkaitan dengan Ketetapan Umum tersebut.

Harap maklum bahawa semua pandangan serta komen diterima boleh dibuat secara umum dan akan dipertimbangkan. Konsultasi umum bagi ketetapan umum ini dibuka mulai 25 Mei 2021 hingga 7 Jun 2021 (14 hari) dan hendaklah dihantar ke *kufeedback@hasil.gov.my*Klik di sini untuk muat turun