Pengumuman

Ketetapan Umum No. 7/2022, No. 8/2022 & No. 9/2022
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 7/2022 - Insentif Cukai Modal Teroka, No. 8/2022 - Pencukaian Perkongsian Liabiliti Terhad & No. 9/2022 - Pemajuan Harta kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun