Pengumuman

Garis Panduan Teknikal
Dimaklumkan bahawa Guidelines On The Income Tax Treatment For Bank Or Development Financial Institution Which Adopt Malaysian Financial Reporting Standard 9 - Financial Instruments kini boleh didapati di Portal Rasmi LHDNM untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun