Pengumuman

PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI (PPPDK) MALAYSIA DAN POLAND
Dimaklumkan bahawa PPPDK antara Malaysia dan Poland yang ditandatangani pada 8 Julai 2013 (PPPDK 2013):
1. Mula berkuatkuasa mulai 12 Januari 2023 dan menggantikan PPPDK yang ditandatangani pada 16 September 1977 (PPPDK 1977) bagi artikel berikut:

a. Artikel Mutual Agreement Procedure (MAP)
i. Artikel 25 PPPDK 2013 telah menggantikan Artikel 23 PPPDK 1977.

b. Artikel Exchange of Information (EOI)
i. Artikel 26 PPPDK 2013 telah menggantikan Artikel 24 PPPDK 1977.

2. Artikel selain Artikel MAP dan EOI akan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2024.

Sila rujuk www.hasil.gov.my > Antarabangsa > Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali > Poland.

Klik disini