Pengumuman

Nota Amalan No. 2/2021
Dimaklumkan bahawa Nota Amalan No. 2/2021 - Penjelasan Berhubung Perbelanjaan Atau Perbelanjaan Tambahan Bagi Maksud Potongan Yang Dibenarkan Dalam Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Perbelanjaan Ke Atas Terbitan Sukuk Dan Sukuk Runcit Yang Distruktur Menurut Prinsip Wakalah) 2021 [P.U.(A) 5/2021] kini boleh didapati di Portal Rasmi LHDNM untuk dimuat turun.Klik di sini untuk muat turun