Ketetapan Umum No. 10/2023
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 10/2023: Galakan Taraf Perintis kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun