Ketetapan Umum No.5/2022
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No.5/2022 - Pencukaian Individu Bermastautin Bahagian II - Pengiraan Jumlah Pendapatan dan Pendapatan Yang Boleh Dikenakan Cukai kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun