PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI (PPPDK) MALAYSIA DAN UKRAINE
Adalah dimaklumkan bahawa Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK) antara Malaysia dan Ukraine telah mula berkuatkuasa pada 29 Disember 2021.

Dengan kuatkuasanya Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK) antara Malaysia dan Ukraine ini, Artikel-artikel yang tersenarai di dalam Perjanjian tersebut berkuatkuasa dan boleh digunapakai di Malaysia mulai 1 Januari 2022.

Klik untuk muat turun