Pengumuman

Penutupan Sistem MyTax, ezHASiL dan TAeF Bagi Tujuan Penyelenggaraan
Dimaklumkan terdapat aktiviti penyelenggaraan bagi sistem-sistem di bawah :-

MyTax (https://mytax.hasil.gov.my)
ezHasil (https://ez.hasil.gov.my)
TAeF (https://taef.hasil.gov.my)
bermula 11-10-2022, 6:00 petang hingga 11.59 malam.

Semua aplikasi yang tersenarai di atas akan tergendala dalam tempoh tersebut.

Sebarang pertanyaan sila hubungi HASiL Care Line di talian 03-8911 1000 atau melalui HASiL Chat.

Segala kesulitan amatlah dikesali.