Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Dasar Keselamatan ICT (DKICT)

Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam sebarang urusan yang melibatkan penggunaan aset ICT LHDNM. Dasar ini menerangkan kepada semua pengguna mengenai tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam usaha untuk melindungi aset ICT LHDNM.
Dokumen boleh dimuat turun di pautan berikut :-
Dasar Keselamatan ICT (DKICT)

Di lawati :
Kemaskini : :