printer
PENGENAAN PENALTI DAN KENAIKAN ATAS TAKSIRAN CUKAI

  1. Penalti di bawah subseksyen 29(3) ACKHT 1976

  2. Penalti di bawah subseksyen 30(2) ACKHT 1976

  3. Kenaikan di bawah subseksyen 14(5) ACKHT 1976