printer

1. Pengecualian

2. Relif

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) ingin memaklumkan bahawa permohonan pelepasan duti setem di bawah Seksyen 15 / Seksyen 15A Akta Setem 1949 adalah terpakai bagi kes-kes berikut:

  1. Penstrukturan semula syarikat;
  2. Penggabungan syarikat; atau
  3. Pindah milik harta tanah di antara syarikat bersekutu.

Permohonan pelepasan duti setem di bawah Seksyen 15 dan 15A ini hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pengarah Negeri yang berhampiran untuk dipertimbangkan.