logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Harga Pelupusan Dan Harga Pemerolehan

HARGA PELUPUSAN DAN HARGA PEMEROLEHAN

1. Harga Pelupusan
Harga pelupusan adalah amaun atau nilai balasan dalam bentuk wang atau nilai wang bagi pelupusan aset tolak perbelanjaan yang dibenarkan.
a. Pengiraan harga pelupusan adalah sepeti berikut:

RM RM
Amaun atau nilai balasan dalam bentuk wang atau nilai wang untuk pelupusan aset berkenaan
XXX
TOLAK: Belanja dibenarkan (b)
i)
Perbelanjaan untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara nilai aset yang dicerminkan pada masa ia dilupuskan
XX
ii)
Perbelanjaan dalam memastikan, memelihara / mengekalkan atau mempertahankan hak milik atau hak atas aset
XX
iii)
Kos sampingan untuk pelupusan
XX
XXX
Harga Pelupusan
XXX

b. Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata atas aset yang dilupuskan iaitu:
i. Perbelanjaan untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara aset yang dicerminkan pada masa ia dilupuskan. Contohnya kerja-kerja tambahan pada bangunan yang telah diperoleh dan kos bangunan ysng dibina atas tanah kosong yang telah diperoleh [perenggan 5(1)(a) Jadual 2].
ii. Perbelanjaan dalam memastikan, memelihara / mengekalkan atau mempertahankan hak milik atau hak atas aset selepas pemerolehan aset. Perbelanjaan tersebut adalah seperti yuran guaman yang dibayar untuk mempertahankan hak milik atas aset yang telah diperolehi [perenggan 5(1)(b) Jadual 2].
iii. Kos sampingan untuk pelupusan seperti bayaran fi, komisen atau saraan yang dibayar untuk perkhidmatan profesional seseorang juruukur, penilai, ejen dan penasihat undang-undang [perenggan 5(1)(c) Jadual 2].
Jika pelupus memperoleh aset yang dilupuskan itu sebelum 1.1.1970, perbelanjaan yang dilakukan sebelum 1.1.1970 tidak diambil kira.
Berkuatkuasa mulai 1.1.2019, jika sesuatu pelupusan adalah tertakluk kepada cukai di bawah Bahagian 1 Jadual 5, rujukan kepada 1.1.1970 hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan 1.1.2000.
Berkuatkuasa mulai 12.10.2019, jika suatu pelupusan adalah tertakluk kepada cukai di bawah Bahagian I Jadual 5, rujukan kepada 1.1.1970 hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada 1.1.2013. Walau bagaimanapun, dalam menentukan nilai pasaran pada 1.1.2013, pindaan ini tidak terpakai kepada pelupusan saham di bawah perenggan 34 Jadual 2 dan saham syarikat harta tanah di bawah perenggan 34A Jadual 2.

2. Harga Pemerolehan
Harga pemerolehan adalah amaun atau nilai balasan dalam bentuk wang atau nilai wang bagi pemerolehan aset termasuk kos-kos sampingan semasa pemerolehan
a. Pengiraan harga pemerolehan adalah seperti berikut:

RM RM
Balasan dalam bentuk wang atau nilai wang yang dibayar oleh pemilik semasa memperoleh aset
XXX
CAMPUR: Kos sampingan untuk pemerolehan (b)
XX
XXX
TOLAK:
  • Pampasan yang diterima kerana kerosakan aset atau susut nilai aset (c)
XX
  • Wang yang diterima di bawah polisi insurans kerana kerosakan aset atau susut nilai aset (d)
XX
  • Amaun deposit yang terlucut hak kepada pelupus (e)
XX
XXX
Harga pemerolehan
XXX

b. Kos sampingan untuk pemerolehan seperti bayaran fi, komisen atau saraan yang dibayar untuk perkhidmatan profesional seperti seseorang juruukur, penilai, ejen dan penasihat undang-undang [perenggan 4(1) Jadual 2]
c. Pampasan yang diterima kerana kerosakan aset atau susut nilai aset [perenggan 4(1)(a) Jadual 2]
d. Wang yang diterima di bawah polisi insurans untuk kerosakan, bencana, kehilangan, kebinasaan atau susut nilai pada aset itu [perenggan 4(1)(b) Jadual 2]
e. Jumlah wang yang terlucut hak iaitu deposit yang diterima oleh pelupus berhubung dengan pindah milik yang dicadangkan (pelupusan terbatal) [perenggan 4(1)(c) Jadual 2]
Jika sesuatu aset diperoleh sebelum 1.1.1970, harga pemerolehan aset tersebut adalah nilai pasarannya pada tarikh 1.1.1970. Sebaran perbelanjaan dan penerimaan yang sepatutnya ditolak / dicampur dalam pengiraan cukai diabaikan sekiranya dilakukan sebelum 1.1.1970
Berkuatkuasa mulai 1.1.2019, jika suatu pelupusan adalah tertakluk kepada cukai di bawah Bahagian 1 Jadual 5, rujukan kepada 1.1.1970 hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan 1.1.2000.
Berkuatkuasa mulai 12.10.2019, jika suatu pelupusan adalah tertakluk kepada cukai di bawah Bahagian I Jadual 5, rujukan kepada 1.1.1970 hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada 1.1.2013. Walau bagaimanapun, pindaan ini tidak terpakai kepada pelupusan saham di bawah perenggan 34 Jadual 2 dan saham syarikat harta tanah di bawah perenggan 34A Jadual 2.

3. Perbelanjaan Yang Tidak Diambil Kira
Sesuatu perbelanjaan yang boleh dibenarkan dalam pengiraan pendapatan larasan atau kerugian larasan bagi tujuan cukai pendapatan, tidak boleh diambil kira dalam menentukan harga pemerolehan atau harga pelupusan bagi maksud CKHT tanpa mengambil kira sama ada perbelanjaan tersebut dituntut atau tidak di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP1967).

Di lawati : 13,152
Kemaskini : : 2020-09-21 08:24:18

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 17 Jan 2022
Pengunjung : MALAYSIA Flag 128 Online : 128
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 18,564
Jumlah Pengguna Bulan : ( 01 / 2022 ) 2,055,389
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2022 ) 2,055,389
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 278,151,982
Jumlah Pengguna Bulan :( 12 / 2021 ) 2,948,544
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2021 ) 26,883,232