logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Garis Panduan Teknikal

Bil Tajuk Tarikh Dikeluarkan / Kemaskini Garis Panduan / Borang / Lampiran
Garis Panduan Prosedur Permohonan Potongan Khas Bagi Aktiviti Penyelidikan Dan Pembangunan Yang Layak 29.12.2021

Garis Panduan

Borang 1

Borang 1 (Lampiran 1)

Borang 2

Borang 3

Borang 4

Borang 4 (Lampiran 1)

Guidelines On The Income Tax Treatment For Bank Or Development Financial Institution Which Adopt Malaysian Financial Reporting Standard 9 - Financial Instruments *Versi Bahasa Inggeris sahaja
11.11.2021

Garis Panduan

Lampiran 1

Lampiran 2

Garis Panduan Memohon Potongan Di Bawah Seksyen 34(6)(h) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Maksud Pengiraan Cukai Pendapatan
08.06.2021

Garis Panduan

Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia Di Bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tabung Pembelian Sekolah Agama
28.04.2021

Garis Panduan

Borang

Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Di Bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tabung Pembinaan Sekolah
28.04.2021

Garis Panduan

Borang

Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Di Bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tabung Sumbangan Wang Awam Sekolah
28.04.2021

Garis Panduan

Borang

Garis Panduan Berhubung Permohonan Pengecualian Cukai Pendapatan Kepada Institusi Atau Organisasi Keagamaan Yang Layak Di Bawah Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) 2020 [P.U.(A) 139/2020]
25.03.2021

Garis Panduan

Borang

Garis Panduan Tuntutan Insentif Bagi Industri Petroleum Huluan Di Bawah Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967 (Pindaan)
30.12.2020

Garis Panduan

Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Di Bawah Subseksyen 44(11D) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Wakaf
08.10.2020

Garis Panduan

Borang

Contoh

Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Di Bawah Subseksyen 44(11D) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Endowmen
06.10.2020

Garis Panduan

Borang

Contoh

Garis Panduan Potongan Bagi Perbelanjaan Berhubung Dengan Yuran Kesetiausahaan Dan Yuran Pemfailan Cukai Mulai Tahun Taksiran 2020
18.09.2020

11.05.2021
Garis Panduan

Pindaan
Garis Panduan Prosedur Permohonan Potongan Khas Bagi Aktiviti Penyelidikan Dan Pembangunan Yang Layak
*Telah diganti dengan Garis Panduan R&D bertarikh 29.12.2021
13.08.2020

Garis Panduan

Borang 1

Borang 1 (Lampiran 1)

Borang 2

Borang 3

Borang 4

Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia Di Bawah Subseksyen 44(6), Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tabung Pengurusan Rumah Ibadat
15.07.2020

Garis Panduan

Borang

Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Di Bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tabung Kebajikan Dan Pendidikan
15.07.2020
Garis Panduan
Garis Panduan Mengenai Duti Setem Ke Atas Suratcara Pindah Milik Saham Bagi Saham Yang Tidak Tersenarai Di Bursa Malaysia Berhad (2019)
23.06.2020
Garis Panduan
Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Di Bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tabung Pembelian Rumah Ibadat
08.06.2020

Garis Panduan

Borang

Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Di Bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tabung Pembinaan Rumah Ibadat
08.06.2020

Garis Panduan

Borang

Guidelines On The Application Of Subsections 12(3) And 12(4) Of The Income Tax Act 1967 In Determining A "Place Of Business"*Versi Bahasa Inggeris sahaja
21.05.2020
Garis Panduan
Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Di Bawah Subseksyen 44(11C) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tabung Relif Covid-19
05.05.2020
Garis Panduan
Garis Panduan Bagi Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Di Bawah Subseksyen 44(6)
Akta Cukai Pendapatan 1967
30.01.2020
Garis Panduan
Garis Panduan Bagi Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Di Bawah Subseksyen 44(6)
Akta Cukai Pendapatan 1967
05.09.2019
Garis Panduan
Garis Panduan Sekatan Ke Atas Kebolehpotongan Faedah [Seksyen 140C, Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967)] *Versi Bahasa Inggeris sahaja
05.07.2019
Garis Panduan
Garis Panduan Peningkatan Pendapatan Bercukai
09.04.2019
Garis Panduan
Garis Panduan Permohonan Perusahaan Sosial Untuk Diluluskan Di bawah Subseksyen 44(11C) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967)
Mei 2019
Garis Panduan
Garis Panduan Bagi Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Di Bawah Subseksyen 44(6)
Akta Cukai Pendapatan 1967
15.05.2019
Garis Panduan
Garis Panduan Prosiding Resolusi Pertikaian
01.03.2019
Garis Panduan
Garis Panduan Permohonan Pelepasan Duti Setem Di Bawah Seksyen 15, Akta Setem 1949
26.02.2019
Garis Panduan
Garis Panduan Permohonan Pelepasan Duti Setem Di Bawah Seksyen 15A, Akta Setem 1949
26.02.2019
Garis Panduan
Garis Panduan Berhubung Pengecualian Cukai Pendapatan Kepada Institusi Atau Organisasi Keagamaan Di Bawah Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) 2017 [P.U.(A) 52/2017]
03.10.2018
Garis Panduan

Garis Panduan Potongan Bagi Perbelanjaan Berhubung Dengan Yuran Kesetiausahaan Dan Yuran Pemfailan Cukai

08.02.2017

25.09.2017

17.08.2018

Garis Panduan

Pindaan

Pindaan

Garis Panduan Berkaitan Potongan Dua Kali Secara Automatik Bagi Projek Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D)
02.09.2016
Garis Panduan
Guidelines On Tax Treatment Related To The Implementation Of MFRS 121 (Or Other Similar Standards)
*Versi Bahasa Inggeris sahaja
25.07.2015

16.05.2019
Garis Panduan

Pindaan

Garis Panduan Pengurangan Sebanyak 50% Dari Cukai Yang Dikenakan Atas Pendapatan Aktiviti Penjelajahan dan Pengeksploitan Petroleum dalam Kawasan bersama Malaysia - Thailand

Catatan:
Rujuk kepada Perenggan 9 (i & ii)
Bahagian Teknikal sekarang dikenali sebagai Jabatan Dasar Percukaian dan Bahagian Antarabangsa sekarang dikenali sebagai Jabatan Percukaian Antarabangsa.

10.06.2015
Garis Panduan
Garis Panduan Pengendalian Dividen Satu Peringkat Dan Pendapatan Daripada Pelaburan Dalam Skim Anuiti Tertangguh Di Dalam Lebihan Aktuari Daripada Dana Hayat Yang Dipindahkan Kepada Dana Pemegang Saham
05.05.2015
Garis Panduan
Mutual Agreement Procedure Guidelines (versi Bahasa Inggeris sahaja)
05.12.2014
Garis Panduan
Garis Panduan Tuntutan Insentif Bagi Industri Petroleum Huluan Di Bawah Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967

*Telah digantikan dengan Garis Panduan Tuntutan Insentif Bagi Industri Petroleum Huluan Di Bawah Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967 (Pindaan) (30.12.2020) - Rujuk Tahun 2020
22.05.2014
Garis Panduan

Garis Panduan Berkaitan Tanggungjawab Mengemukakan Butiran Bayaran Kepada Ejen, Pengedar Atau Pengagih Dalam Borang CP58 Bagi Maksud Peruntukan Dibawah Seksyen 83A Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967)

Addendum CP58

01.07.2013

15.08.2013

Garis Panduan

Addendum CP58

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah (ACKHT 1976) Mulai 18 Jun 2013
18.06.2013
Garis Panduan
Guidelines For Income Tax Treatment Of Malaysian Financial Reporting Standards (MFRS) 140 : Investment Property. (versi Bahasa Inggeris sahaja)
04.06.2013
Garis Panduan
Guidelines For Income Tax Treatment Of Malaysian Financial Reporting Standards (MFRS) 123 : Borrowing Cost. (versi Bahasa Inggeris sahaja)
04.06.2013
Garis Panduan
Guidelines For Income Tax Treatment Of Malaysian Financial Reporting Standards (MFRS) 5 : Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. (versi Bahasa Inggeris sahaja)

04.06.2013

22.01.2018

Garis Panduan

Pindaan

Garis Panduan Percukaian Perdagangan Elektronik (versi Bahasa Inggeris sahaja)
01.01.2013
Garis Panduan (kemaskini pada 13.05.2019)

Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Di Bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tabung Pengurusan Ibadat Dan Contoh Peraturan Tabung Pengurusan Rumah Ibadat.

01.07.2013
Garis Panduan
Contoh Peraturan

Garis Panduan Menjelaskan Perenggan Ketidakpakaian Dalam Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun Modal Dipercepatkan)

Pengumuman : Garis Panduan ini telah digantikan dengan KU04/2013 bertarikh 15.04.2013. Rujuk Tahun 2013.

09.08.2012
Garis Panduan
Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Di Bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tabung Sumbangan Wang Awam Sekolah
31.07.2012
Garis Panduan

Garis Panduan Pengendalian Dividen Satu Peringkat Dalam Lebihan Aktuari Yang Dipindahkan Kepada Dana Pemegang Saham

27.07.2012
Garis Panduan
Senarai Badan Pensijilan Di Bawah SubPerenggan 34(6)(ma) Akta Cukai Pendapatan 1967
22.10.2012

Garis Panduan

Lampiran A

Garis Panduan Pindahan Harga (Versi Bahasa Inggeris Sahaja)

Garis Panduan Harga Pindahan - Dikemaskini (Versi Bahasa Inggeris Sahaja)

20.07.2012

15.07.2017

Garis Panduan

Garis Panduan

Garis Panduan Perkiraan Harga Awal (Versi Bahasa Inggeris Sahaja)
20.07.2012
Garis Panduan
Garis Panduan Bagi Potongan Perbelanjaan Di Bawah Perenggan 34(6)(m) dan 34(6)(ma) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Maksud Pengiraan Cukai Pendapatan
06.06.2012
Garis Panduan
Garis Panduan Pengiktirafan Pendapatan Kasar Perniagaan Pemajuan Harta Bagi Skim 10/90 Di Bawah Kaedah Build-Then-Sell
06.06.2012
Garis Panduan
Garis Panduan Berhubung Layanan Cukai Ke Atas Caj Penyenggaraan Dan Pengurusan Harta Bersama Yang Diterima Oleh Pemaju, Badan Pengurusan Bersama Dan Perbadanan Pengurusan
04.06.2012

Garis Panduan
Lampiran A

Garis Panduan Dan Panduan Prosedur Bagi Tuntutan Pengecualian Cukai Dan Duti Setem Ke Atas Perbelanjaan bagi Memperolehi Perakuan Indeks Bangunan Hijau
04.06.2012
Garis Panduan

Garis Panduan Bagi Layanan Cukai Ke Atas Pendapatan Faedah Bagi Industri Pajak Gadai

03.06.2011
Garis Panduan
Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Penentuan Harga Pindahan) 2012
07.05.2011
Kaedah-Kaedah
Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Perkiraan Penentuan Harga Awal) 2012
07.05.2011
Kaedah-Kaedah
Garis Panduan Berkenaan Dengan Jenis Penyakit Serius Bagi Maksud Perenggan 46(1)(g) Akta Cukai Pendapatan 1967
04.05.2011
Garis Panduan, Lampiran A
Garis Panduan Berkaitan Potongan Cukai Ke Atas Yuran Langganan Jalur Lebar (BROADBAND)
12.04.2011
Garis Panduan Cukai Pendapatan Petroleum (PITA)
03.06.2010
Garis Panduan
Garis Panduan Berkaitan Pengecualian Cukai Ke Atas Pemberian Atau Subsidi (Grant) Dan Pendapatan Pihak Berkuasa Berkanun
26.01.2010
Garis Panduan
Garis Panduan Bagi Menentukan Amaun Set-Off Atas Lebihan Aktuari Dalam Dana Hayat
05.11.2008
Garis Panduan
Memohon Potongan Di Bawah Seksyen 34(6)( ha) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Maksud Pengiraan Cukai Pendapatan
02.01.2008
Garis Panduan
Lampiran I
Lampiran II

Garis Panduan Amanah Pelaburan Harta Tanah Atau Tabung Amanah Harta (REIT/PTF)

Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No.9/2012 (26.11.2012) - Rujuk Tahun 2012

29.06.2005
Garis Panduan
CP37E
REIT ABC
Garis Panduan Bagi Permohonan Untuk Kelulusan Di Bawah Seksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967
00.01.2005
Garis Panduan
Garis Panduan Potongan di Bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Penggalakan Eksport Pendidikan Tinggi) 2001 - P.U. (A) 185 Dan (Potongan Bagi Penggalakan Eksport Pendidikan Tinggi) (Pindaan) 2003 - P.U. (A) 261
09.12.2004
Garis Panduan
Borang
Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Di Bawah Seksyen 150 Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Penubuhan Skim Pencen/ Kumpulan Wang Simpanan
01.09.2004
Garis Panduan
Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Di Bawah Perenggan 17(1) Jadual 2 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
28.06.2003
Garis Panduan
Permohonan Potongan Cukai Bagi Sumbangan Derma Kepada Individu Yang Menghidapi Penyakit Kronik/Serius Yang Memerlukan Bantuan Kewangan
17.01.2001
Garis Panduan
Lampiran A
Borang
Dasar dan Garis Panduan Untuk Membenarkan Kerugian Terkumpul dan Elaun Modal Yang Tidak Diserap Dibawa Ke Hadapan (Seksyen 44(5A)-44(5D) dan Perenggan 75A-75C, Jadual 3 Akta Cukai Pendapatan 1967)
-
Garis Panduan
Potongan Faedah Atas Pinjaman Untuk Pembelian Rumah Kediaman
-
Garis Panduan

Garis Panduan Potongan Bagi Penggalakan Eksport Di Bawah Seksyen 41 Akta Penggalakan Pelaburan 1986 Dan Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Penggalakan Eksport) 2002 - P.U. (A) 115/2002 Dan (Potongan Bagi Penggalakan Eksport) 2007 -P.U. (A) 14/2007

*Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No.1/2013 (04.02.2013) - Rujuk Tahun 2013

-
Garis Panduan
Borang
Memohon Potongan Di Bawah Seksyen 34(6)( h) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Maksud Pengiraan Cukai Pendapatan
-
Garis Panduan
Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III
Garis Panduan dan Borang Tuntutan Bagi Fi Profesional Yang Dilakukan Untuk Rekabentuk Bungkusan Di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Penggalakan Eksport) (Pindaan)2001 [P.U.(A) 170]
-
Garis Panduan
Borang
Garis Panduan Mengenai Duti Setem Ke atas Suratcara Pindahmilik Syer Bagi Syer Yang Tidak Tersenarai Di Bursa Saham Kuala Lumpur
-
Garis Panduan
Taksiran Sendiri - Panduan Percukaian Bagi Koperasi
-
Garis Panduan

Di lawati : 666,948
Kemaskini : : 2022-01-04 15:45:56

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 24 Jan 2022
Pengunjung : MALAYSIA Flag 107 Online : 107
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 123,989
Jumlah Pengguna Bulan : ( 01 / 2022 ) 2,772,242
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2022 ) 2,772,242
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 278,868,767
Jumlah Pengguna Bulan :( 12 / 2021 ) 2,948,544
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2021 ) 26,883,232