logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Kes Cukai

Kes cukai terkini dikeluarkan bertujuan memberi panduan kepada orang awam dan pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Senarai Kes Cukai
 • Kes Cukai Terkini

  • SEKSYEN
   TAJUK KES
   KATEGORI
   TARIKH DIKELUARKAN

   Akta Perkongsian 1961

   Seksyen 2 Akta Cukai Pendapatan 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri LWN. Abd Wahid Bidin New!

   Laporan Kes>>

   Rayuan Cukai di Mahkamah Tinggi terhadap keputusan Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan

   14.07.2021

   Perenggan 4(f) Akta Cukai Pendapatan 1967

   Keysight Technologies Malaysia Sdn Bhd LWN. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Rayuan Cukai di Mahkamah Tinggi terhadap keputusan Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan

   07.05.2021

   Subseksyen 53A(2) Akta Cukai Pendapatan 1967

   The New Club Taiping LWN. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Rayuan cukai

   Pengecualian cukai

   01.06.2021

   Subseksyen 24(1)

   Seksyen 34 Akta Cukai Pendapatan 1967

   SHWGASB LWN. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Rayuan Cukai di Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan

   21.05.2021

   Perenggan 60AA(9)(b) Akta Cukai Pendapatan 1967

   ETB & EFTB Sdn Bhd LWN. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Rayuan Cukai di Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan

   20.02.2021

   Perenggan 34A Jadual 2 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976

   Continental Choice Sdn Bhd & CB Ventures Sdn Bhd LWN. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (W-01(A)-275-04/2018)

   Laporan Kes>>

   Rayuan Cukai di Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan

   01.03.2021

   Perenggan 4(f) Akta Cukai Pendapatan 1967

   ABM LWN. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (PKCP (R) 780/2017)

   Laporan Kes>>

   Rayuan Cukai di Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan

   22.01.2021

   Perenggan 4(a) Akta Cukai Pendapatan 1967

   KST LWN. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (PKCP (R) 491/2017)

   Laporan Kes>>

   Rayuan Cukai di Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan

   13.01.2021

   Seksyen 36(1) Akta Setem 1949

   Item 32(a), Jadual Pertama Akta Setem 1949

   MW Park Sdn Bhd LWN. Pemungut Duti Setem, Lembaga Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Rayuan Duti Setem melalui Kes Dinyatakan

   16.01.2021

   Perenggan 96(a) Akta Mahkamah Kehakiman 1964

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Malayan Banking Berhad LWN. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Permohonan Kebenaran Merayu

   Semakan Kehakiman

   22.12.2020

   Subseksyen 34 (2) ACP 1967

   Subseksyen 113 (2) ACP 1967

   Quality Concrete Holdings Berhad LWN. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Hutang Lapuk dan Hutang Ragu

   Penalti

   26.11.2020

   Proviso (a) Seksyen 57 Akta Setem 1949

   Proviso (b) Seksyen 57 Akta Setem 1949

   Low See Hee & Sons Realty Sdn Bhd LWN. Pemungut Duti Setem & 3 Lagi

   Alasan Penghakiman >>

   Bayaran Balik Duti Setem

   11.11.2020

   Perenggan 4(a) Akta Cukai Pendapatan 1967

   Subsekyen 91(1) Akta Cukai Pendapatan 1967

   Subsekyen 113(2) Akta Cukai Pendapatan 1967

   TGSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Pendapatan

   Taksiran Luar Had Masa

   Penalti

   14.10.2020

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   MPSB & 2 OTHERS V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Permohonan Penggantungan Prosiding

   22.09.2020

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   APSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Kebenaran untuk Semakan Kehakiman

   23.09.2020

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   T & L PSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Kebenaran untuk Semakan Kehakiman

   03.09.2020

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Perenggan 9(b) dan 9(cc) Jadual 7A, ACP 1967

   BLDSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Semakan Kehakiman

   Elaun Pelaburan Semula

   27.08.2020

   Subseksyen 91(3) Akta Cukai Pendapatan 1967

   Perenggan 24(1)(b) Akta Cukai Pendapatan 1967

   OIB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes>>

   Beban pembuktian – eleman kecuaian

   08.09.2020

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 91(1) & 91(3) ACP 1967

   Shell Timur Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   26.08.2020

   Seksyen 57 Akta Setem 1949

   Brownwood Sdn Bhd V Lembaga Hasil Dalam Negeri & Kerajaan Malaysia

   Alasan Penghakiman >>

   Rayuan Duti Setem

   26.08.2020

   Aturan 14, Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   KERAJAAN MALAYSIA V MOHD NAJIB BIN HAJI ABD RAZAK

   Alasan Penghakiman >>

   Tuntutan Sivil

   Penghakiman Terus

   22.07.2020

   Seksyen 40 Akta Kewangan 2007

   Seksyen 51 Akta Kewangan 2007

   Subseksyen 33(1) Akta Cukai Pendapatan 1967

   CGHSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Definisi 'Ordinary Shareholding'

   Potongan Perbelanjaan

   Tolakan Seksyen 110 ACP 1967

   09.07.2020

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   CASB & BBMDSB & GORSB & EDSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Permohonan Semakan Kehakiman

   10.07.2020

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 138B Akta Cukai Pendapatan 1967

   Subseksyen 2(1) Akta Cukai Pendapatan 1967

   IBMMSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Permohonan Semakan Kehakiman

   Ketetapan Awal

   30.06.2020

   Perenggan 96(a) Akta Mahkamah Kehakiman 1964

   Seksyen 535(1) Akta Syarikat 2016

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V SSM & AHH

   Laporan Kes >>

   Permohonan Kebenaran Merayu

   23.06.2020

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 44 Akta Mahkamah Kehakiman 1964

   CMK V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Semakan Kehakiman

   24.06.2020

   Seksyen 44 Akta Mahkamah Kehakiman 1964

   CKS V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Penggantungan Prosiding

   20.06.2020

   Artikel 4(1) dan Artikel 121(1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia

   Aturan 92 Kaedah 4 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 99, 103 dan 106 Akta Cukai Pendapatan 1976

   Government of Malaysia V MNMN

   Laporan Kes >>

   Penggantungan Prosiding

   03.03.2020

   Perenggan 11(2)(c) Jadual 2 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1967

   SubSeksyen 25(2) Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1967

   KSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Cukai Keuntungan Harta Tanah

   08.02.2020

   SubSeksyen 33(1) Akta Cukai Pendapatan 1967

   PM & 2 ORS V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Potongan Perbelanjaan

   01.02.2020

   Seksyen 39 Akta Setem 1949

   IPSDN BHD V Pemungut Duti Setem

   CCL & 4 ORS V Pemungut Duti Setem

   Laporan Kes >>

   Rayuan Duti Setem

   05.02.2020

   Seksyen 4 Akta Cukai Pendapatan 1967

   SubSeksyen 33(1) Akta Cukai Pendapatan 1967

   ZMN V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Pendapatan

   Potongan Perbelanjaan

   05.02.2020

   SubSeksyen 33(1) Akta Cukai Pendapatan 1967

   KISB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Potongan Perbelanjaan

   01.02.2020

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 44 Akta Mahkamah Kehakiman 1964

   STSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Semakan Kehakiman

   25.01.2020

   Seksyen 4 Akta Cukai Pendapatan 1967

   Seksyen 33 Akta Cukai Pendapatan 1967

   BA V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Pendapatan

   25.01.2020

   SubSeksyen 33(1) Akta Cukai Pendapatan 1967

   EASB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Potongan Perbelanjaan

   21.01.2020

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 4(a) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967)

   Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976

   Sumur Marketing Sdn Bhd & Sumurwang Industries Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pendapatan atau Cukai Keuntungan Harta Tanah

   27.12.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 140A Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967)

   Shell People Services Asia Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   27.12.2019

   Subseksyen 75(1) ACP 1967

   Subkaedah 10(1) Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Daripada Saraan) 1994

   Pendakwaraya V GCK

   Laporan Kes >>

   Gagal Patuh Potongan Cukai Berjadual (PCB)

   26.12.2019

   Seksyen 2 ACP 1967

   Seksyen 33 ACP 1967

   DNKC V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Pendapatan

   13.12.2019

   Seksyen 33(1) ACP 1967

   BACSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Potongan Perbelanjaan

   06.12.2019

   Seksyen 68(1)(a) Akta Mahkamah Kehakiman 1964

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V BJT

   Laporan Kes >>

   Permohonan Kebenaran Merayu

   06.12.2019

   Perenggan 22(2)(b) ACP 1967

   PSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Pampasan

   03.12.2019

   Seksyen 4(d) ACP 1967

   BCSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Pendapatan Sewa

   02.12.2019

   Jadual 3 ACP 1967

   CBB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Elaun Modal

   02.12.2019

   Seksyen 39 Akta Setem 1949

   KEM V Pemungut Duti Setem

   Laporan Kes >>

   Duti Setem

   01.11.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 138B Akta Cukai Pendapatan 1967

   IMSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Semakan Kehakiman – Kebenaran Merayu Ke Mahkamah Persekutuan

   Ketetapan Awal

   29.10.2019

   Seksyen 33(1) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967)

   MKDSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Potongan

   25.10.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Sumur Heights Sdn Bhd & 2 Others V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   25.10.2019

   Seksyen 39 Akta Setem 1949

   Perenggan 3(a) Perintah Duti Setem (Pengecualian) (No. 3) 2012

   G Limited V Pemungut Duti Setem

   Laporan Kes >>

   Duti Setem

   09.10.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 44 Akta Mahkamah Kehakiman 1964

   SPSA V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Semakan Kehakiman

   Perintah Penggantungan Sementara

   03.10.2019

   Seksyen 33(1) ACP 1967

   TESB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Potongan

   28.09.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Saujana Triangle Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   27.09.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 33(1) ACP1967

   Subseksyen 60(5)(b)(i)
   ACP 1967

   Tune Insurance Malaysia Berhad V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Potongan Perbelanjaan

   27.09.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 4A(iii) ACP1967

   Seksyen 109B(1)(c) ACP 1967

   Wira Swire Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Pendapatan

   Cukai Pegangan

   27.09.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   CCMB & 6 Ors V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Semakan Kehakiman

   26.09.2019

   Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 75A ACP 1967

   ASB V Government Of Malaysia

   Laporan Kes >>

   Tuntutan Sivil

   10.09.2019

   Seksyen 34(2) ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   QCHB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Hutang Lapuk

   Penalti

   14.09.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   APSB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Semakan Kehakiman

   13.09.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   AALIB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Semakan Kehakiman

   12.09.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Perenggan 34A Jadual 2 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (ACKHT 1976)

   CMK V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Semakan Kehakiman

   Pelupusan Saham

   06.09.2019

   Seksyen 91(3) ACP 1967

   Seksyen 33(1) ACP 1967

   EASB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Taksiran

   Potongan

   06.09.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 140 & 140a
   ACP 1967

   SPSA V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Semakan Kehakiman

   05.09.2019

   Seksyen 4(a) ACP 1967

   Dato' Ng Kai Choon V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Pendapatan

   04.09.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Subseksyen 24(1)(a) ACP 1967

   Iskandar Coast Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Tempoh Asas Pendapatan

   04.09.2019

   Seksyen 34A Jadual 2 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (ACKHT 1976)

   NRB V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Cukai Keuntungan Harta Tanah

   21.08.2019

   Seksyen 25(2) Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (ACKHT 1976)

   AR V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Cukai Keuntungan Harta Tanah

   02.08.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 99 Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967)

   Seksyen 109 Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967)

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V GSMSB

   Laporan Kes >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pegangan

   02.08.2019

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 4(a) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967)

   Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (ACKHT 1976)

   SDSB & 2 ors V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Laporan Kes >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pendapatan atau Cukai Keuntungan Harta Tanah

   26.07.2019

   Subseksyen 68 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
   (AMK 1964)

   Item 32(i) Jadual Pertama Akta Setem 1949 (AS 1949)

   Item 66(c) Jadual Pertama Akta Setem 1949 (AS 1949)

   CWH V Pemungut Duti Setem

   Laporan Kes >>

   Rayuan Duti Setem

   17.07.2019

   Seksyen 4 Akta Setem 1949
   (AS 1949)

   Item 4 Jadual Pertama Akta Setem 1949 (AS 1949)

   Item 22(1)(b) Jadual Pertama Akta Setem 1949 (AS 1949)

   TTDCSB V Pemungut Duti Setem

   Laporan Kes >>

   Rayuan Duti Setem

   09.07.2019

   Subseksyen 38A (5)
   Akta Setem 1949 (AS 1949)

   GHFSB V Pemungut Duti Setem

   Laporan Kes >>

   Rayuan Duti Setem

   12.06.2019

   Seksyen 109B ACP1967

   Alwan Enterprise Sdn Bhd-Singapura V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pegangan

   19.04.2019

   Seksyen 109B ACP1967

   Alwan Enterprise Sdn Bhd-Jepun V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pegangan

   19.04.2019

   Seksyen 33(1) ACP1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Kompleks Tanjung Malim Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan

   19.04.2019

   Jadual 3 ACP1967

   Jadual 7A ACP 1967

   Lavender Confectionery & Bakery Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Bangunan Industri

   Elaun Pelaburan Semula

   19.04.2019

   Seksyen 109 ACP1967

   Glocomp Systems (M) Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pegangan

   19.04.2019

   Jadual 3 ACP1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Cimb Bank Berhad

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Modal

   19.04.2019

   Seksyen 4(a) ACP1967

   Dato Dr. Singaraveloo A/L Muthusamy V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Pendapatan

   08.01.2019

   Seksyen 33(1) ACP1967

   Sentimas Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Perbelanjaan

   06.12.2018

   Seksyen 80 Dan Seksyen 142(5) ACP 1967

   Akta Profesion Undang-Undang 1976

   BAR Malaysia V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Pengisytiharan

   06.12.2018

   Jadual 7A ACP 1967

   Nulogictec Industries Sdb Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Pelaburan Semula

   06.12.2018

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Perenggan 13 Jadual 5 ACP 1967

   Seksyen 14 & Seksyen 15
   Akta CKHT 1976

   Stormac V

   1. Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan
   2. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Perbelanjaan di bawah Seksyen 33(1) ACP 1967

   Penalti

   06.12.2018

   Seksyen 99 Dan Seksyen 138B ACP 1967

   Kaedah 2, 3, 15 Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan
   (Ketetapan Awal) 2008

   SKF Bearing Industries Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Ketetapan Awal

   05.12.2018

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 14 & Seksyen 15
   Akta CKHT 1976

   Leaw Tua Choon V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Permohonan Plaintif untuk lanjutan masa bagi memfailkan rayuan di bawah Seksyen 39, Akta Setem 1949

   04.12.2018

   Seksyen 39 Akta Setem 1949

   Goldhill Fortune Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Permohonan Plaintif untuk lanjutan masa bagi memfailkan rayuan di bawah Seksyen 39, Akta Setem 1949

   03.12.2018

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 99 ACP 1967

   Keysight Technologies Malaysia Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman Taksiran
   Di Bawah ACP 1967

   27.02.2018

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 4, 33(1)(a) dan 99
   ACP 1967

   Magnum Holdings Sdn Bhd, Magnum Berhad V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Potongan Perbelanjaan Faedah Terhadap Pendapatan Dividen Dan Faedah

   27.02.2018

   Seksyen 91 ACP 1967

   Seksyen 15(1) ACKHT 1976

   Zecon Toll Concessionaire Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Taksiran

   15.01.2018

   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Khind-Mistral (Borneo) Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Perbelanjaan

   Penalti

   15.01.2018

   Perenggan 12 Jadual 2
   ACKHT 1976

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Chia Heng Wholesaler Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Cukai Keuntungan Harta Tanah

   15.01.2018

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 99 ACP 1967

   Iskandar Coast Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman Taksiran Di Bawah ACP 1967

   15.01.2018

   Perenggan 8 Jadual 7A ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Kualiti Alam Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Pelaburan Semula

   22.12.2017

   Seksyen 4 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Thomson Reuters Global Resources

   Alasan Penghakiman >>

   Pendapatan

   22.12.2017

   Perenggan 1A, 4 & 9 (cc)

   Jadual 7A ACP 1967

   Budi Nasib Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Elaun Pelaburan Semula

   22.12.2017

   Seksyen 34(2) ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Sastep Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Hutang Lapuk

   Penalti

   22.12.2017

   Seksyen 109B ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Mudah.my Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pegangan

   15.05.2017

   Perenggan 13 Jadual 6 ACP 1967

   Society of La Salle Brothers V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Pengecualian Cukai

   15.05.2017

   ACP 1967 atau CKHT 1976

   Insaf Tegas Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Badges of Trade

   15.05.2017

   Seksyen 4 ACP 1967

   Yunainah Binti Idrus V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Pendapatan

   15.05.2017

   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Ensco Gerudi (M) Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan

   15.05.2017

   Semakan Kehakiman

   Seksyen 109 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Alcatel-Lucent Malaysia Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>
   Sokongan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pegangan

   13.02.2017

   Seksyen 99 ACP 1967

   Perenggan 13 Jadual 6 ACP 1967

   Society Of La Salle Brothers V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Rayuan

   Pengecualian Cukai

   13.02.2017

   Seksyen 90(3) ACP 1967

   Seksyen 112(3) ACP 1967

   Yung Lung Holdings Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Taksiran

   Penalti

   30.08.2016
   Seksyen 24(1) ACP 1967

   Pasdec Corporation Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Tempoh Asas Pendapatan
   04.07.2016
   Seksyen 91(1) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Latexx Manufacturing Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Taksiran Taraf Perintis
   04.07.2016
   Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian)(No. 48) 1997

   Perenggan 28 Jadual 6 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Cardinal Health Malaysia 211 Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Pendapatan
   10.05.2016
   Seksyen 39(1)(l) ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Eli Lili (Malaysia) Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan

   Penalti

   10.05.2016
   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Federal Furniture Holding Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   10.05.2016
   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Seksyen 39(1)(h) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Luxabulit Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   10.05.2016
   Perenggan 8A Jadual 7A ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Marigold Industries (M) Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Pelaburan Semula
   10.05.2016
   Perenggan 7(a)(ii) Jadual 7A ACP 1967

   Opto Sensors Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Pelaburan Semula
   10.05.2016
   Seksyen 13(1)(e) ACP 1967

   Perenggan 14 Jadual 6 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Prof. Dr Syed Muhammad Naquib Al Attas

   Alasan Penghakiman >>

   Pengecualian Pendapatan
   10.05.2016
   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Oren-Puba Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   10.05.2016
   Perenggan 1A Jadual 7A ACP 1967

   Perenggan 9(cc) Jadual 7A ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Bintulu Lumber Development Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Pelaburan Semula
   09.05.2016
   Seksyen 33 (1) ACP 1967
   Seksyen 113 (2) ACP 1967

   Piramid Intan Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan

   Penalti

   09.05.2016
   Seksyen 109 ACP 1967
   Seksyen 109B ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Alcatel - Lucent Malaysia Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Cukai Pegangan
   13.04.2016
   Seksyen 13(1)(a) ACP 1967
   Seksyen 25(1A) ACP 1967
   Seksyen 32(1A) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Maxis Communication Berhad

   Alasan Penghakiman >>

   Pendapatan
   13.04.2016
   Perenggan 28 Jadual 6 ACP 1967
   Seksyen 12(1) ACP 1967

   Kyros International Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Pengecualian
   13.04.2016
   Seksyen 39(1)(h) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Steruda Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   13.04.2016
   Seksyen 39(1)(l) ACP 1967

   NV Alliance Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   13.04.2016
   Jadual 3 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Resort Poresia Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Modal
   13.04.2016
   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Mengawarti Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   13.04.2016
   Seksyen 127(5) ACP 1967
   Seksyen 44(6) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor

   Alasan Penghakiman >>

   Pengecualian
   13.04.2016
   Seksyen 33 ACP 1967
   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Syarikat Pukin Ladang Kelapa Sawit Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Muat turun >>

   Potongan
   02.03.2016
   Seksyen 39(1)(j) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Teraju Sinar Sdn Bhd

   Muat turun >>

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   02.03.2016

   Seksyen 3B ACP 1967

   Seksyen 3A LOBATA 1990

   Positive Vision Labuan Limited, GA Investment Limited & Avenues Zone Inc V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Pengecualian
   27.01.2016
   Order 53 Rules Of Court 2012

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V PBJ Industries Sdn Bhd & Goltra Sdn Bhd

   Muat turun >>

   Semakan Kehakiman
   27.01.2016

   Seksyen 24 ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Sri Binaraya Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Asas Akruan
   27.01.2016

   Seksyen 4(a) ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Dr. Zanariah Binti Ramli V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Pendapatan
   27.01.2016

   Seksyen 140(1)(a) ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Syarikat Ibraco Paremba Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Alasan Penghakiman >>

   Pendapatan
   04.12.2015
   Seksyen 33 ACP 1967

   Shaklee Products (M) Sdn. Bhd. V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Potongan
   23.04.2012
   Jadual 6 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Cardinal Health Malaysia 211 Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Pengecualian
   19.04.2012
   Seksyen 60 ACP 1967

   Peram Ranum Berhad V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Perniagaan Insurans
   05.04.2012
   Seksyen 111 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Pelangi Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Bayaran Balik
   29.03.2012
   Seksyen 111 ACP 1967

   Tropiland Sdn. Bhd. V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Bayaran Balik
   28.03.2012
   Jadual 3 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Primary Properties Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Elaun Modal
   16.02.2012
   Jadual 7A ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Syarikat Kion Hoong Cooking Oil Mills Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Elaun Pelaburan Semula
   16.02.2012
   Jadual 2 CKHT 1976

   Hamdan Abdul Hamid V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Pengecualian
   08.02.2012
   Seksyen 91 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Lai Keng Chong & Kong Chee Leong

   Muat turun >>

   Alasan Penghakiman >>

   Taksiran
   30.01.2012
   Seksyen 33 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Societe Francaise De Cosmetique Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Potongan
   10.01.2012
   ACP 1967 atau CKHT 1976

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Chellam Investment Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Untung Hasil atau Untung Modal
   01.01.2012

 • Kes Cukai Terdahulu

  • SEKSYEN
   TAJUK KES
   KATEGORI
   TARIKH DIKELUARKAN
   Seksyen 33 ACP 1967

   PK Resources Sdn. Bhd. V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Potongan
   03.04.2010
Di lawati : 228,008
Kemaskini : : 2021-07-21 16:51:35

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 2 Dis 2021
Pengunjung : MALAYSIA Flag 59 Online : 59
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 22,207
Jumlah Pengguna Bulan : ( 12 / 2021 ) 355,683
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2021 ) 24,290,371
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 273,504,530
Jumlah Pengguna Bulan :( 11 / 2021 ) 2,917,664
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2020 ) 24,046,897