logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Ketetapan Umum

Ketetapan dikeluarkan bertujuan memberi panduan kepada orang awam dan pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Ia menggariskan interpretasi Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri berhubung peruntukan tertentu Undang-undang Cukai dan polisi serta prosedur yang terpakai mengenainya.

Ketetapan boleh ditarik balik, sama ada keseluruhan atau sebahagian, melalui notis penarikan atau dengan penerbitan ketetapan baru yang tidak konsisten dengannya.

Ketua Pegawai Eksekutif / Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri,
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Tarikh kuat kuasa setiap perenggan yang relevan di dalam Ketetapan Umum adalah tarikh kuat kuasa peruntukan-peruntukan yang berkaitan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967, Perintah Pengecualian Cukai Pendapatan atau Kaedah-kaedah Cukai Pendapatan. Di mana konsesi diberi, tarikh atau tempoh kuatkuasa konsesi akan dinyatakan dalam perenggan berkenaan di mana perlu.

Senarai Ketetapan Umum

 • Tahun 2021

  NO RUJUKAN
  TAJUK KETETAPAN UMUM
  TARIKH DIKELUARKAN
  CATATAN
  No. 5/2021

  Pencukaian Individu Bermastautin Bahagian I - Hadiah Atau Sumbangan Dan Potongan Yang Dibenarkan

  30.09.2021 Asal
  No. 4/2021

  Pencukaian Pendapatan Yang Terbit Daripada Penyelesaian

  13.08.2021 Asal
  No. 3/2021

  Elaun Khas Bagi Aset Bernilai Kecil

  21.07.2021 Asal
  No. 2/2021

  Potongan Cukai Ke Atas Penajaan Aktiviti Kesenian, Kebudayaan Dan Warisan

  08.07.2021 Asal
  No. 1/2021

  Pencukaian Pemegang Unit Amanah Pelaburan Harta Tanah / Tabung Amanah Harta

  25.05.2021 Asal


 • Tahun 2020

  NO RUJUKAN
  TAJUK KETETAPAN UMUM
  TARIKH DIKELUARKAN
  CATATAN
  No. 12/2020

  Insentif Cukai Bagi Pelabur Mangkin

  17.11.2020 Asal
  No. 11/2020

  Elaun Pelaburan Semula Bahagian II - Aktiviti Pertanian Dan Bersepadu

  10.11.2020 Asal
  No. 10/2020

  Elaun Pelaburan Semula Bahagian I - Aktiviti Pengilangan
  *Contoh 47 dikemaskini dengan meminda tarikh tamat tempoh perintis pada 16 April 2021

  06.11.2020

  Asal

  Pindaan (16.04.2021)

  No. 9/2020

  Pencukaian Amanah

  06.11.2020 Asal
  No. 8/2020

  Pencukaian Individu Bermastautin Bahagian I - Hadiah Atau Sumbangan Dan Potongan Yang Dibenarkan

  09.10.2020 Asal
  No. 7/2020

  Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Dan Permohonan Relif

  07.10.2020 Asal
  No. 6/2020

  Layanan Cukai Terhadap Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Bahagian II – Potongan Khas

  13.08.2020 Asal
  No. 5/2020

  Layanan Cukai Terhadap Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Bahagian I – Aktiviti Penyelidikan Dan Pembangunan Yang Layak

  13.08.2020 Asal
  No. 4/2020

  Layanan Cukai Atas Apa-Apa Jumlah Diterima Dan Hutang Yang Terhutang Yang Terbit Berhubung Perkhidmatan Yang Akan Diberikan

  16.06.2020
  No. 3/2020

  Layanan Cukai Ke Atas Stok Perdagangan Bahagian II - Pengambilan Stok

  03.06.2020
  No. 2/2020

  Layanan Cukai Ke Atas Stok Perdagangan Bahagian I - Penilaian Stok

  03.06.2020
  No. 1/2020

  Insentif Cukai Untuk Syarikat Berstatus Bionexus

  22.05.2020


 • Tahun 2019

  NO RUJUKAN
  TAJUK KETETAPAN UMUM
  TARIKH DIKELUARKAN
  CATATAN
  No. 12/2019

  Layanan Cukai Ke Atas Keuntungan Dan Kerugian Tukaran Asing

  13.12.2019
  No. 11/2019

  Manfaat Berupa Barangan

  12.12.2019
  No. 10/2019

  Cukai Pegangan Ke Atas Pendapatan Kelas Khas

  10.12.2019
  No. 9/2019

  Taraf Mastautin Syarikat Dan Kumpulan Orang

  06.12.2019
  No. 8/2019

  Pemberitahuan Pertukaran Tempoh Perakaunan Oleh Syarikat / Perkongsian Liabiliti Terhad / Badan Amanah / Koperasi

  *Ketetapan Umum ini sedang dikemaskini dan dipinda selaras dengan penerbitan Garis Panduan Operasi Bil. 1 Tahun 2021 : Pengemukaan Anggaran Cukai Yang Kena Dibayar di bawah Seksyen 107C ACP. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Garis Panduan Operasi tersebut yang bertarikh 22.12.2020 di pautan www.hasil.gov.my > Perundangan > Garis Panduan Operasi

  06.12.2019
  No. 7/2019

  Pencukaian Syarikat Pengurusan Dana Asing

  03.12.2019
  No. 6/2019

  Layanan Cukai Ke Atas Perbelanjaan Pembaikan Dan Pembaharuan Aset

  26.11.2019
  No. 5/2019

  Perkuisit Daripada Penggajian

  19.11.2019
  No. 4/2019

  Layanan Cukai Ke Atas Hutang Yang Kesemua & Sebahagiannya Tidak Dapat Dipungut Dan Pemulihan Hutang

  24.09.2019
  No. 3/2019

  Perbelanjaan Perniagaan Berkenaan Dengan Orang Kurang Upaya

  08.08.2019
  No. 2/2019

  Liabiliti Pengarah

  14.03.2019
  No. 1/2019

  Insurans Indemniti Profesional

  18.02.2019


 • Tahun 2018

  NO RUJUKAN
  TAJUK KETETAPAN UMUM
  TARIKH DIKELUARKAN
  CATATAN
  No. 12/2018

  Pendapatan Daripada Sewaan Harta Tanah.

  19.12.2018
  No. 11/2018

  Cukai Pegangan Ke Atas Pendapatan Kelas Khas.
  *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 10/2019 (10.12.2019) - Rujuk Tahun 2019

  05.12.2018
  No. 10/2018

  Insentif Cukai Bagi Pelaburan Di Dalam Syarikat Berstatus Bionexus.

  04.12.2018
  No. 9/2018

  Percukaian Bagi Pemegang Unit Amanah Pelaburan Harta Tanah / Tabung Amanah Harta.
  *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 1/2021 (25.05.2021) - Rujuk Tahun 2021

  12.10.2018
  No. 8/2018

  Insentif Cukai Bagi Syarikat Berstatus Bionexus
  *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 1/2020 (22.05.2020) - Rujuk Tahun 2020

  09.10.2018
  No. 7/2018

  Elaun Modal Dipercepatkan.

  08.10.2018
  No. 6/2018

  Pencukaian Individu Bermastautin Bahagian III - Pengiraan Cukai Pendapatan Dan Cukai Kena Bayar

  13.09.2018
  No. 5/2018

  Pencukaian Individu Bermastautin Bahagian II - Pengiraan Jumlah Pendapatan Dan Pendapatan Yang Boleh Dikenakan Cukai

  13.09.2018
  No. 4/2018

  Pencukaian Individu Bermastautin Bahagian I - Hadiah Atau Sumbangan Dan Potongan Yang Dibenarkan
  *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 8/2020 (09.10.2020) - Rujuk Tahun 2020

  13.09.2018
  No. 3/2018

  Perbelanjaan Yang Layak Dan Pengiraan Elaun Bangunan Industri

  12.09.2018
  No. 2/2018

  Insentif Cukai Bagi Program Kepulangan Pakar

  02.05.2018
  No. 1/2018
  Pelupusan Loji Dan Jentera Bahagian II - Jualan Terkawal
  26.02.2018

 • Tahun 2017

  NO RUJUKAN
  TAJUK KETETAPAN UMUM
  TARIKH DIKELUARKAN
  CATATAN
  No. 12/2017

  Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Dan Permohonan Relif
  *Contoh 11 dipinda pada 25.09.2018.
  *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 7/2020 (7.10.2020) - Rujuk Tahun 2020

  29.12.2017
  No. 11/2017

  Taraf Mastautin Individu

  22.12.2017
  No. 10/2017

  Elaun Pelaburan Semula Bahagian II - Aktiviti Pertanian Dan Bersepadu
  *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 11/2020 (10.11.2020) - Rujuk Tahun 2020

  22.12.2017
  No. 9/2017

  Elaun Pelaburan Semula Bahagian I - Aktiviti Pengilangan
  *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 10/2020 (06.11.2020) - Rujuk Tahun 2020

  22.12.2017
  No. 8/2017

  Insurans Indemniti Profesional
  *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 1/2019 (18.02.2019) - Rujuk Tahun 2019

  19.12.2017
  No. 7/2017

  Pelupusan Loji Atau Jentera - Bahagian I Selain Jualan Terkawal
  *Perenggan 7.4 dipinda dengan tambahan Contoh 9 pada 06.07.2018.

  12.12.2017
  No. 6/2017

  Cukai Pegangan Atas Pendapatan Penghibur Awam Bukan Pemastautin

  12.10.2017
  No. 5/2017

  Pencukaian Amanah Pelaburan Harta Tanah Atau Tabung Amanah Harta

  08.09.2017
  No. 4/2017

  Tempoh Asas Untuk Punca Perniagaan Bagi Orang Selain Daripada Syarikat, Perkongsian Liabiliti Terhad, Badan Amanah Dan Koperasi

  20.07.2017
  No. 3/2017

  Layanan Cukai Pendapatan Atas Cukai Barang Dan Perkhidmatan Bahagian III – Manfaat Pekerja: CBP Ditanggung Oleh Majikan

  17.07.2017
  No. 2/2017

  Layanan Cukai Pendapatan Atas Cukai Barang Dan Perkhidmatan Bahagian II – Perbelanjaan Modal Yang Layak Bagi Tujuan Menuntut Elaun
  *Contoh 8 dipinda pada 12.07.2017

  08.06.2017

  No. 1/2017

  Layanan Cukai Pendapatan Atas Cukai Barang Dan Perkhidmatan Bahagian I – Perbelanjaan

  08.06.2017

 • Tahun 2016

  NO RUJUKAN
  TAJUK KETETAPAN UMUM
  TARIKH DIKELUARKAN
  CATATAN
  No. 12/2016
  Pencukaian Pendapatan Daripada Penggajian Di Atas Kapal
  09.12.2016
  No. 11/2016
  Cukai Ditanggung Oleh Majikan
  08.12.2016
  No. 10/2016
  Bangunan Industri Bahagian II
  05.12.2016
  No. 9/2016
  Ganjaran
  23.11.2016
  No. 8/2016
  Bangunan Industri Bahagian I
  23.11.2016
  No. 7/2016
  Tempoh Asas Bagi Syarikat Dalam Pembubaran
  07.10.2016
  No. 6/2016
  Relif Kumpulan Untuk Syarikat
  22.08.2016
  No. 5/2016
  Galakan Cukai Bagi Majikan Yang Menyediakan Taska
  22.08.2016
  No. 4/2016
  Galakan Cukai Bagi Pengusaha Taska Dan Tadika
  09.08.2016
  No. 3/2016
  Layanan Cukai Ke Atas Pendapatan Faedah Yang Diterima Oleh Orang Yang Menjalankan Perniagaan
  16.05.2016
  No. 2/2016
  Insentif Cukai Modal Teroka
  09.05.2016
  No. 1/2016
  Elaun Pertanian
  20.01.2016

  • Tahun 2015
   NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 12/2015
   Menuntut Daripada Orang Yang Meninggalkan Malaysia
   17.12.2015
   No. 11/2015
   Galakan Cukai Bagi Pelabur Mangkin
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 12/2020 (17.11.2020) - Rujuk Tahun 2020
   16.12.2015
   No. 10/2015
   Syarikat Pemegang Pelaburan
   16.12.2015
   No. 9/2015
   Potongan Perbelanjaan Faedah dan Pengiktirafan Pendapatan Faedah Bagi Transaksi Antara Orang Berkaitan
   03.12.2015
   No. 8/2015
   Pinjaman Atau Pendahuluan Kepada Pengarah Oleh Syarikat
   30.11.2015
   No. 7/2015
   Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Dan Permohonan Relief
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 12/2017 (29.12.2017) - Rujuk Tahun 2017
   22.10.2015
   No. 6/2015
   Perbelanjaan Yang Layak Dan Pengiraan Elaun Modal
   27.08.2015
   No. 5/2015
   Pencukaian Perkongsian Liabiliti Terhad
   14.08.2015
   No. 4/2015
   Perbelanjaan Keraian
   29.07.2015
   No. 3/2015
   Kegagalan Mengemukakan Maklumat Dalam Tempoh
   29.07.2015
   No. 2/2015
   Pencukaian Amanah Pelaburan Harta Tanah Atau Tabung Amanah Harta
   19.06.2015
   No. 1/2015
   Kelab, Persatuan Atau Institusi Serupa
   12.01.2015

  • Tahun 2014
   NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 12/2014
   Loji Dan Jentera Yang Layak Bagi Tuntutan Elaun Modal
   31.12.2014
   No. 11/2014
   Elaun Hutan Dan Perbelanjaan Berhubung Dengan Pengeluaran Balak
   31.12.2014
   No. 10/2014
   Elaun Khas Bagi Aset Bernilai Kecil
   *Perenggan 5.2 telah dipinda pada 11.05.2016
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 3/2021 (21.7.2021) - Rujuk Tahun 2021
   31.12.2014
   No. 9/2014
   Skim Persaraan Swasta
   24.12.2014
   No. 8/2014
   Tempoh Asas Bagi Suatu Syarikat, Perkongsian Liabiliti Terhad, Badan Amanah Dan Koperasi
   01.12.2014
   No. 7/2014
   Tabung Unit Amanah Bahagian II - Pencukaian Unit Amanah
   04.11.2014
   No. 6/2014
   Pencukaian Syarikat Pengurusan Dana Asing
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 7/2019 (3.12.2019) - Rujuk Tahun 2019
   04.09.2014
   No. 5/2014
   Pemilikan Dan Penggunaan Aset Bagi Tujuan Tuntutan Elaun Modal
   27.06.2014
   No. 4/2014
   Annuiti Tertangguh
   24.06.2014
   No. 3/2014
   Pencukaian Perkongsian Liabiliti Terhad
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 5/2015 (14.08.2015) - Rujuk Tahun 2015
   09.05.2014
   No. 2/2014
   Pencukaian Pelabur Atas Pendapatan Daripada Syarikat Pengurusan Dana Asing
   28.04.2014
   No. 1/2014
   Cukai Pegangan Ke Atas Pendapatan Kelas Khas
   *Perenggan 14.1 dan 19, Contoh 24, 25, 29, 30, 31 dan 36 dipinda pada 27.06.2018. Perenggan 8.5(f) dibatalkan pada 27.06.2018
   23.01.2014
  Tahun 2013
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 12/2013
   Kontraktor Dan Pemaju Penyelamat
   17.12.2013
   No. 11/2013

   Perbelanjaan Praoperasi Perniagaan

   18.11.2013
   No. 10/2013
   Pencukaian Amanah Perniagaan
   03.07.2013
   No. 9/2013
   Potongan Khusus Bagi Perbelanjaan Ke Atas Saham Perbendaharaan
   27.06.2013
   No. 8/2013

   Ganjaran

   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 9/2016 (23.11.2016) - Rujuk Tahun 2016

   25.06.2013
   No. 7/2013
   Tabung Unit Amanah Bahagian 1 - Gambaran Keseluruhan
   28.05.2013
   No. 6/2013

   Tabung Unit Amanah Bahagian II - Pencukaian Unit Amanah

   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 7/2014 (04.11.2011) - Rujuk Tahun 2014

   23.05.2013
   No. 5/2013
   Pencukaian Ke Atas Pemegang Unit Tabung Unit Amanah
   23.05.2013
   No. 4/2013

   Elaun Modal Dipercepatkan

   *Perenggan 11.2 dipinda (versi Bahasa Malaysia sahaja) pada 27.3.2018

   15.04.2013
   No. 3/2013
   Manfaat Berupa Barangan
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 11/2019 (12.12.2019) - Rujuk Tahun 2019
   15.03.2013
   No. 2/2013
   Perkuisit Daripada Penggajian
   28.02.2013
   No. 1/2013
   Potongan Bagi Penggalakan Eksport
   *Perenggan 6.2.1 (c) telah dipinda pada 29.12.2014
   04.02.2013
  Tahun 2012
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 12/2012
   Manfaat Skim Saham Kepada Pekerja Yang Merentas Sempadan
   24.12.2012
   No. 11/2012
   Manfaat Skim Saham Pekerja
   13.12.2012
   No. 10/2012
   Layanan Cukai Ke Atas Kapal Malaysia
   13.12.2012
   No. 9/2012
   Pencukaian Amanah Pelaburan Harta Tanah / Tabung Amanah Harta
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 2/2015 (19.06.2015) - Rujuk Tahun 2015
   26.11.2012
   No. 8/2012
   Amanah Pelaburan Harta Tanah / Tabung Amanah Harta - Gambaran Keseluruhan
   02.11.2012
   No. 7/2012
   Pencukaian Bagi Pemegang Unit Amanah Pelaburan Harta Tanah / Tabung Amanah Harta
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 9/2018 (12.10.2018) - Rujuk Tahun 2018
   29.10.2012
   No. 6/2012
   Elaun Pelaburan Semula
   12.10.2012
   No. 5/2012
   Kelab, Persatuan Atau Institusi Serupa
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 1/2015 (12.01.2015) - Rujuk Tahun 2015
   25.06.2012
   No. 4/2012
   Potongan Bagi Kerugian Wang Tunai Dan Layanan Ke Atas Pemulihannya
   01.06.2012
   No. 3/2012
   Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 7/2015 (22.10.2015) - Rujuk Tahun 2015
   04.05.2012
   No. 2/2012
   Warganegara Asing Bekerja Di Malaysia - Pelepasan Perjanjian Cukai
   03.05.2012
   No. 1/2012
   Pampasan Atas Kehilangan Pekerjaan
   27.01.2012
 • Tahun 2011
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 12/2011
   Pengecualian Cukai Atas Pendapatan Penggajian Individu Bukan Warganegara Yang Bekerja Dengan Syarikat Tertentu Di Malaysia
   20.12.2011
   No. 11/2011
   Kredit Dua Belah Pihak Dan Kredit Sebelah Pihak
   Contoh 5- Langkah (i) telah dipinda pada 24.01.2017
   20.12.2011
   No. 10/2011
   Ganjaran
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 8/2013 (25.06.2013) - Rujuk Tahun 2013
   05.12.2011
   No. 9/2011
   Koperasi
   16.11.2011
   No. 8/2011
   Warganegara Asing Yang Bekerja Di Malaysia - Layanan Cukai
   16.11.2011
   No. 7/2011
   Pemberitahuan Pertukaran Tempoh Perakaunan Syarikat /
   Badan Amanah / Operasi
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 8/2019 (6.12.2019) - Rujuk Tahun 2019
   23.08.2011
   No. 6/2011
   Taraf Mastautin Individu
   16.05.2011
   No. 5/2011
   Taraf Mastautin Syarikat Dan Badan Orang
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 9/2019 (6.12.2019) - Rujuk Tahun 2019
   16.05.2011
   No. 4/2011
   Pendapatan Daripada Sewaan Harta Tanah
   10.03.2011
   No. 3/2011
   Syarikat Pemegang Pelaburan
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 10/2015 (16.12.2015) - Rujuk Tahun 2015
   10.03.2011
   No. 2/2011
   Perbelanjaan Faedah dan Sekatan Faedah
   07.02.2011
   No. 1/2011
   Percukaian Pekerja Malaysia Yang Dihantar Bertugas di Luar Negara
   07.02.2011
 • Tahun 2010
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 2/2010
   Perbelanjaan Praoperasi Dan Prapermulaan Perniagaan yang dibenarkan
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 11/2013 (18.11.2013) - Rujuk Tahun 2013
   03.06.2010
   No. 1/2010
   Cukai Pegangan atas Pendapatan di Bawah Perenggan 4(f)
   19.04.2010
   No. 2/2004

   Manfaat Berupa Barangan

   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 3/2013 (15.03.2013) - Rujuk Tahun 2013

   19.04.2010

   17.04.2009

   17.01.2006

   20.05.2005

   08.11.2004
   No. 4/2005
   Cukai Pegangan Atas Pendapatan Kelas Khas
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 1/2014 (23.01.2014) - Rujuk Tahun 2014
   04.01.2010

   30.11.2007

   12.09.2005
 • Tahun 2009
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 3/2009

   Insurans Indemniti Profesional

   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 8/2017 (19.12.2017) - Rujuk Tahun 2017

   30.07.2009
   No. 2/2009
   Kontrak Pembinaan
   22.05.2009
   No. 1/2009

   Pemajuan Harta

   *Perenggan 13 telah dipinda pada 16.05.2016

   22.05.2009
   No. 1/2006

   Perkuisit Daripada Penggajian

   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 2/2013 (15.03.2013) - Rujuk Tahun 2013

   30.07.2009

   25.02.2009

   30.08.2007

   17.01.2006
   No. 6/2005
   Persatuan Perdagangan
   01.07.2009

   08.12.2005
   No. 3/2001

   Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran

   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 2/2012 (28.02.2013) - Rujuk Tahun 2013

   18.05.2009

   18.01.2001
   No. 2/2004
   Manfaat Berupa Barangan
   Rujuk tahun 2010 untuk tambahan
   17.04.2009
   No. 3/2005
   Manfaat Tempat Kediaman Yang Disediakan Oleh Majikan Kepada Pekerjanya
   05.02.2009

   11.08.2005
 • Tahun 2008
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 3/2008
   Perbelanjaan Keraian
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 4/2015 (29.07.2015) - Rujuk Tahun 2015
   22.10.2008
   No. 2/2008
   Elaun Pelaburan Semula
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No.6/2012 (12.10.2012) - Rujuk Tahun 2012
   03.04.2008
   No. 1/2008
   Elaun Khas Bagi Aset Bernilai Kecil
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 10/2014 (31/12/2014) - Rujuk Tahun 2014.
   27.03.2008
   No. 5/2004
   Insentif Potongan Dua Kali Terhadap Perbelanjaan Penyelidikan
   03.04.2008

   30.12.2004

   No. 2/2005
   Pengiraan Cukai Pendapatan Kena Dibayar Oleh Individu Bermastautin
   03.01.2008

   06.07.2006

   06.06.2005
 • Tahun 2007
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 4/2005
   Cukai Pegangan Atas Pendapatan Kelas Khas
   Rujuk tahun 2010 untuk tambahan

   30.11.2007


   No. 1/2006
   Perkuisit Daripada Penggajian
   Rujuk tahun 2009 untuk tambahan

   30.08.2007

   No. 1/2003
   Layanan Cukai Berhubung Dengan Tambang Percutian
   23.08.2007

   05.08.2003

   No. 3/2004
   Perbelanjaan Keraian
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 3/2008 (22.10.2008)
   -Rujuk tahun 2008
   23.08.2007

   08.11.2004
 • Tahun 2006
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 6/2006
   Layanan Cukai Ke Atas Perbelanjaan Guaman Dan Profesional
   06.07.2006
   No. 5/2006
   Insurans Indemniti Profesional
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 3/2009 (30.07.2009)-Rujuk tahun 2009
   31.05.2006
   No. 4/2006
   Penilaian Stok Perdagangan dan Kerja Dalam Proses Bahagian I
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 2/2020 dan No. 3/2020 (03.06.2020) - Rujuk Tahun 2020
   31.05.2006
   No. 3/2006
   Pemajuan Harta Kontrak Pembinaan
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 2/2009 (22.05.2009) dan No. 1/2009 (22.05.2009)
   -Rujuk tahun 2009
   13.03.2006
   No. 2/2006
   Cukai Yang Ditanggung Oleh Majikan
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 11/2016 (08.12.2009)-Rujuk tahun 2016
   17.01.2006
   No. 1/2006
   Perkuisit Daripada Penggajian
   Rujuk tahun 2009 untuk tambahan
   17.01.2006

   No. 2/2005
   Pengiraan Cukai Pendapatan Kena Dibayar Oleh Individu Bermastautin
   Rujuk tahun 2008 untuk tambahan
   06.07.2006


   No. 2/2004
   Manfaat Berupa Barangan
   Rujuk tahun 2010 untuk tambahan
   17.01.2006

 • Tahun 2005
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 6/2005
   Persatuan Perdagangan
   Rujuk tahun 2009 untuk tambahan
   08.12.2005
   No. 5/2005
   Potongan Bagi Kerugian Wang Tunai Dan Layanan Ke Atas Pemulihannya
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 4/2012 (01.06.2012)
   -Rujuk tahun 2012
   14.11.2005
   No. 4/2005
   Cukai Pegangan Atas Pendapatan Kelas Khas
   Rujuk tahun 2010 untuk tambahan

   12.09.2005

   No. 3/2005
   Manfaat Tempat Kediaman Yang Disediakan Oleh Majikan Kepada Pekerjanya
   Rujuk tahun 2009 untuk tambahan
   11.08.2005

   No. 2/2005
   Pengiraan Cukai Pendapatan Kena Dibayar Oleh Individu Bermastautin
   Rujuk tahun 2008 untuk tambahan
   06.06.2005

   No. 1/2005
   Pengiraan Jumlah Pendapatan Bagi Individu
   05.02.2005
   No. 2/2004
   Manfaat Berupa Barangan
   Rujuk tahun 2010 untuk tambahan

   20.05.2005


 • Tahun 2004
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 5/2004
   Insentif Potongan Dua Kali Terhadap Perbelanjaan Penyelidikan
   Rujuk tahun 2008 untuk tambahan
   30.12.2004

   No. 4/2004

   Manfaat Skim Opsyen Saham Pekerja
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 11/2012 (13.12.2012) -Rujuk tahun 2012

   09.12.2004
   No. 3/2004
   Perbelanjaan Keraian
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 3/2008 (22.10.2008)
   -Rujuk tahun 2008
   08.11.2004

   No. 2/2004
   Manfaat Berupa Barangan
   Rujuk tahun 2010 untuk tambahan

   08.11.2004

   No. 1/2004
   Pendapatan Daripada Sewaan HartaTanah
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 4/2011 (10.03.2011)

   -Rujuk tahun 2011


   30.06.2004
 • Tahun 2003
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 2/2003
   Insurans "Key-Man"
   30.12.2003
   No. 1/2003
   Layanan Cukai Berhubung Dengan Tambang Percutian
   Rujuk tahun 2007 untuk tambahan

   05.08.2003


 • Tahun 2002
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 2/2002
   Perbelanjaan Praoperasi Dan Prapermulaan Perniagaan Yang Dibenarkan Bagi Syarikat
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 2/2010 (03.06.2010) -Rujuk tahun 2010
   08.07.2002
   No. 1/2002
   Potongan Untuk Hutang Lapuk & Hutang Ragu Dan Layanan Ke atas Pemulihan
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 4/2019 (24.09.2019) - Rujuk Tahun 2019
   02.04.2002
 • Tahun 2001
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 7/2001 Tempoh Asas Bagi Punca Perniagaan Bukan Perniagaan (Syarikat)
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 8/2014 (01.12.2014)-Rujuk tahun 2014
   30.04.2001 Asal
   No. 6/2001 Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan
   ( Individu dan Orang Selain Daripada Syarikat atau Koperasi)
   30.04.2001 Asal
   No. 5/2001 Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan (Koperasi)
   Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 8/2014 (01.12.2014)-Rujuk tahun 2014
   30.04.2001 Asal
   No. 4/2001 Tempoh Asas Bagi Suatu punca Bukan Perniagaan
   (Individu dan Orang Selain Daripada Syarikat
   30.04.2001 Asal
   No. 3/2001 Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran
   Rujuk tahun 2009 untuk tambahan
   18.01.2001

   Asal

   No. 2/2001 Pengiraan Elaun Permulaan dan
   Elaun Tahunan Bagi Loji dan Jentera
   (Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 12/2014 bertarikh 31 Disember 2014 dan No. 6/2014 bertarikh 27 Ogos 2014)
   18.01.2001 Asal
   No. 1/2001 Pemilikan Loji Dan Jentera
   Bagi Tujuan Tuntutan Elaun Modal
   (Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 5/2014 bertarikh 27 Jun 2014 - Rujuk Tahun 2014)
   18.01.2001 Asal
   No. 6/2000 Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Orang selain daripada Syarikat atau Individu) (Pindaan ) 30.6.2001


   Pindaan

   No. 5/2000 Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Individu dan Perkongsian) (Pindaan ) 30.6.2001

   Pindaan

   No. 4/2000 Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi (Syarikat dan Koperasi) (Pindaan ) 30.6.2001

   Pindaan

 • Tahun 2000
  • NO RUJUKAN
   TAJUK KETETAPAN UMUM
   TARIKH DIKELUARKAN
   CATATAN
   No. 8/2000 Pelarian Cukai Dengan
   Sengaja Dan Kesalahan
   Yang Berkaitan
   30.12.2000 Asal
   No. 7/2000 Memberi Kemudahan
   Dan Bantuan Yang
   Munasabah
   16.06.2000 Asal
   No. 6/2000 Penyimpanan Rekod Yang
   Mencukupi (Orang selain
   daripada Syarikat / Individu)
   Telah digantikan dengan
   Ketetapan Umum
   No. 6/2000 (30.06.2001)
   -Rujuk tahun 2001
   01.03.2000


   Asal

   No. 5/2000 Penyimpanan Rekod Yang
   Mencukupi (Individu dan
   Perkongsian)
   Telah digantikan dengan
   Ketetapan Umum
   No. 5/2000 (30.06.2001)

   -
   Rujuk tahun 2001
   01.03.2000


   Asal

   No. 4/2000 Penyimpanan Rekod Yang
   Mencukupi (Syarikat dan
   Koperasi)
   Telah digantikan
   dengan Ketetapan Umum
   No. 4/2000 (30.06.2001)
   -Rujuk tahun 2001
   01.03.2000


   Asal

   No. 3/2000 Tempoh Asas bagi Suatu
   Punca Perniagaan(Individu
   dan Orang selain daripada
   Syarikat / Koperasi)
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 6/2001 (30.04.2001) - Rujuk Tahun 2001
   01.03.2000 Asal
   No. 2/2000 Tempoh Asas bagi Suatu
   Punca Perniagaan (Syarikat
   dan Koperasi)
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 5/2001 & 7/2001 (30.04.2001) - Rujuk Tahun 2001
   01.03.2000 Asal
   No. 1/2000 Tempoh Asas bagi Suatu
   Punca Bukan Perniagaan
   *Telah digantikan dengan Ketetapan Umum No. 4/2001 (30.04.2001) - Rujuk Tahun 2001
   01.03.2000 Asal

Di lawati : 1,264,210
Kemaskini : : 2021-10-22 17:57:01

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 2 Dis 2021
Pengunjung : MALAYSIA Flag 77 Online : 77
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 20,230
Jumlah Pengguna Bulan : ( 12 / 2021 ) 353,706
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2021 ) 24,288,394
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 273,502,554
Jumlah Pengguna Bulan :( 11 / 2021 ) 2,917,664
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2020 ) 24,046,897