logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Pembayaran

Perkhidmatan ByrHASiL, e-PCB, e-Data PCB dan e-CP39 melalui FPX

Perkhidmatan ini menggunakan FPX sebagai Gateway untuk pengguna membayar cukai.

Pengguna perlu mempunyai akaun perbankan internet dengan mana-mana bank yang menyertai FPX. Sila klik pautan berikut bagi senarai bank yang terlibat:

Sila layari :

ByrHASiL : https://byrhasil.hasil.gov.my/
e-PCB : https://ekls.hasil.gov.my/
e-Data PCB : https://eapps.hasil.gov.my/
e-CP39 : https://ecp39.hasil.gov.my/

Perkhidmatan ByrHASiL Untuk Bayaran Cukai Melalui Kad Kredit

Pembayar cukai boleh membuat pembayaran cukai pendapatan dan cukai keuntungan harta tanah menggunakan kad kredit secara dalam talian di https://byrhasil.hasil.gov.my/creditcard/


Bayaran Cukai di Kaunter Pusat Bayaran LHDNM

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan melakukan penstrukturan semula perkhidmatan kaunter Pusat Bayaran LHDNM di Kuala Lumpur, Kuching dan Kota Kinabalu, selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan penggunaan medium bayaran secara dalam talian (e-bayaran) serta meningkatkan kecekapan proses pemungutan cukai.

Mulai 1 April 2021, kaunter perkhidmatan di semua Pusat Bayaran LHDNM hanya akan menerima bayaran seperti berikut:

 1. Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) – Pegangan cukai 3% oleh pemeroleh hartanah di bawah seksyen 21B Akta CKHT 1976 (Borang CKHT502);
 2. Cukai Pendapatan Penghibur Awam (Seniman Kembara);
 3. Cukai Pegangan;
 4. Bayaran Kompaun; dan
 5. Bayaran Cukai Pendapatan menggunakan kad kredit / kad debit.

Lain-lain bayaran yang tidak disenaraikan seperti perenggan diatas akan dihentikan penerimaannya di kaunter Pusat Bayaran LHDNM dan hanya boleh dibuat melalui kaedah bayaran seperti berikut:

 1. Portal MyTax di https://mytax.hasil.gov.my melalui ‘Perkhidmatan ezHasil’ > ‘ByrHASiL’
 2. Portal perbankan internet bank komersial yang dilantik sebagai ejen kutipan LHDNM
 3. Kaunter Pos Malaysia dan bank komersial yang dilantik sebagai ejen kutipan LHDNM
 4. Mesin deposit tunai bank yang dilantik sebagai ejen kutipan LHDNM
 5. Mesin juruwang automatik (ATM) bank yang dilantik sebagai ejen kutipan LHDNM

Bayaran Cukai Pendapatan Melalui Kad Kredit/Kad Debit di Kaunter Pusat Bayaran LHDNM

Kaunter Pusat Bayaran Kuala Lumpur, Kaunter Pusat Bayaran Cawangan Kota Kinabalu dan Kaunter Pusat Bayaran Cawangan Kuching turut menyediakan kaedah bayaran menggunakan kad kredit dan kad debit.

Perkhidmatan ini boleh digunakan untuk semua kad kredit VISA, Mastercard dan American Express yang dikeluarkan di Malaysia.

Kod bayaran yang dibenarkan bagi bayaran Kad Kredit/Kad Debit di Kaunter Pusat Bayaran LHDNM (individu) adalah seperti berikut:

Item Kod Bayaran Keterangan
084 Bayaran Ansuran Cukai/ Baki Cukai Individu
088 Pendahuluan / Ansuran Cukai Komposit
095 Bayaran Cukai Pendapatan (tidak termasuk skim ansuran)
150 Bayaran Kenaikan Seksyen 103A / 103
153 Bayaran Kenaikan Komposit
154 Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)
155 Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(10) / 107B(4)
156 Bayaran Kos Mahkamah
157 Bayaran Faedah Atas Hutang Hukuman
158 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Audit
159 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Pemungutan
160 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Guaman Sivil
173 Bayaran Kos Guaman
196 Bayaran Penyelesaian Cukai
197 Bayaran Penyelesaian Cukai - Majikan
259 Bayaran Seniman Kembara
351 Bayaran Semula Pampasan 2%
353 Bayaran Kenaikan Pampasan 2%
361 Bayaran Penalti Khas Subseksyen 113(1)/114(1)
362 Bayaran Taksiran LBATA (Kadar Tetap RM 20,000.00)

Perkhidmatan Bayaran Cukai Oleh Ejen Kutipan LHDNM (Bank dan Pejabat Pos)

 1. Bayaran di Kaunter

  1.1 Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT)

  Bayaran cukai boleh dilakukan secara tunai, cek dan arahan debit akaun di kaunter bank bagi individu dan syarikat boleh dibuat di semua cawangan bank berikut:

  1. CIMB Bank
  2. Public Bank
  3. Maybank
  4. POS Malaysia (bayaran secara tunai sahaja)
  5. Affin Bank
  6. Bank Simpanan Nasional

  Bank Ejen Jenis Perkhidmatan Jenis Bayaran Caj Yang Dikenakan
  Public Bank Bayaran Cukai Pendapatan
  & CKHT
  Cek Cek Public Bank Berhad RM2.00
  Cek Selain daripada Public Bank Berhad RM4.00
  Tunai RM2.00
  Affin Bank IBG (Current Account) Tiada caj yang dikenakan
  BSN Tunai Tiada caj yang dikenakan
  IBG (Current Account)
  Maybank Cek Cek Maybank Berhad RM1.00
  Cek Selain daripada Maybank Berhad RM1.00
  Tunai RM1.00
  CIMB Bank Tunai Tiada caj yang dikenakan
  Cek
  Debit Akaun
  Bank Deraf
  Pos Malaysia Tunai Tiada caj yang dikenakan

  Bank mengenakan caj tertentu bagi bayaran menggunakan tunai dan cek di kaunter perkhidmatan seperti pada jadual di atas.

  Maklumat berikut perlu diisi ke dalam slip bayaran di bank:

  1. Kod Bayaran
  2. Nama Pembayar Cukai/Majikan
  3. No. Rujukan Cukai/No Rujukan Majikan
  4. No. Kad Pengenalan
  5. Tahun Taksiran bagi bayaran yang dibuat/Tahun dan Bulan potongan bagi bayaran PCB
  6. Amaun bayaran

  1.2 Bayaran PCB

  Bayaran PCB boleh dibuat di kaunter ejen cukai LHDNM seperti berikut (setelah penghantaran data dibuat melalui sistem perkhidmatan PCB seperti e-Data PCB, e-PCB atau e-CP39):

  • Secara tunai/cek- CIMB sahaja
  • Secara tunai – Pos Malaysia
  • Secara arahan debit akaun – Semua kaunter Bank menggunakan nombor Akaun PCB/CP39

 2. Bayaran Melalui Internet

  Bayaran melalui portal perbankan internet bank

  Kemudahan pembayaran CP, CKHT dan PCB turut disediakan melalui portal perbankan internet ejen kutipan LHDNM yang telah dilantik seperti berikut:

  Bank Jenis Bayaran Cukai
  Cukai Pendapatan CKHT PCB
  Alliance Bank
  CIMB Bank
  Citibank
  (Syarikat sahaja)

  (Syarikat sahaja)
  Hong Leong Bank
  Maybank
  Public Bank
  RHB Bank
  (Individu sahaja)

  (Individu sahaja)
  POS Malaysia - - -
  Ambank - -
  OCBC Bank - -
  HSBC Bank - -
  Bank Islam
  (Individu sahaja)

  (Individu sahaja)
  Bank Simpanan Nasional
  (Individu sahaja)

  (Individu sahaja)
  Agro Bank - -
  MBSB Bank
  Affin Bank - -

  Pautan bagi kemudahan pembayaran Cukai Pendapatan dan Cukai keuntungan Harta Tanah (CKHT) melalui saluran elektronik ejen-ejen LHDNM yang dilantik adalah seperti berikut:

  Jenis Bayaran Perbankan Internet Bank Ejen
  Bank Individu Syarikat
  Alliance Bank
  https://www.alliancebank.com.my

  https://www.alliancebank.com.my
  CIMB Bank
  https://www.cimbclicks.com.my

  http://www.cimb-bizchannel.com.my
  Citibank -
  https://www.citibank.com.my/
  MYGCB
  Hong Leong Bank
  https://www.hlb.com.my/
  main

  https://www.hlb.com.my/
  main
  Maybank
  https://www.maybank2u.com.my

  http://www.maybank2e.net
  Public Bank
  https://www.pbebank.com

  https://www.pbebank.com
  RHB Bank
  https://logon.rhb.com.my
  -
  Bank Islam
  https://www.bankislam.biz
  -
  Bank Simpanan Nasional
  https://www.mybsn.com.my
  -
  MBSB Bank
  https://www.mbsbbank.com/
  en/mjourney/individual/online-banking

  https://www.mbsbbank.com/
  en/mjourney
  Affin Bank -
  https://corporate.affinmax.com/
  cms/cfo.action

 3. Bayaran Melalui Mesin ATM Bank

  Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah Individu boleh dilakukan melalui Auto Teller Machine (ATM) di bank-bank berikut;

  • Public Bank
  • Maybank
  • CIMB Bank
  • RHB Bank

  Bagi membolehkan pembayaran melalui mesin ATM, pembayar cukai perlu memiliki kad ATM bagi bank berkenaan dan maklumat yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi bayaran adalah nombor rujukan cukai.


 4. Bayaran Melalui Tele-Perbankan

  Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah melalui perkhidmatan tele-perbankan disediakan melalui;

  • Bayaran CP dan CKHT melalui perkhidmatan tele-perbankan disediakan melalui Maybank – Kawanku Phone Banking (1-300-88-6688)
  • Bayaran CP melalui telefon bimbit disediakan melalui aplikasi Perbankan Mudah Alih-i atau TAP-i Mobile Banking Bank Islam (individu sahaja).

 5. Bayaran Melalui Mesin Deposit Wang Tunai (Cash Deposit Machine)

  Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah individu hanya disediakan di Maybank

  Jadual Kod Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT)

  Item Kod Bayaran Keterangan
  084 Bayaran Ansuran Cukai/ Baki Cukai Individu
  086 Bayaran Ansuran Cukai Syarikat
  088 Pendahuluan / Ansuran Cukai Komposit
  090 Bayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah
  095 Bayaran Cukai Pendapatan (tidak termasuk skim ansuran)
  150 Bayaran Kenaikan Seksyen 103A / 103
  151 Bayaran Seksyen 108
  152 Bayaran Kenaikan Seksyen 108
  153 Bayaran Kenaikan Komposit
  154 Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)
  155 Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(10) / 107B(4)
  156 Bayaran Kos Mahkamah
  157 Bayaran Faedah Atas Hutang Hukuman
  158 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Audit
  159 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Pemungutan
  160 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Guaman Sivil
  173 Bayaran Kos Guaman
  178 Bayaran Seksyen 108 (Sek 25)
  181 Bayaran Kenaikan Seksyen 25
  196 Bayaran Penyelesaian Cukai
  197 Bayaran Penyelesaian Cukai - Majikan
  250 Bayaran Kenaikan CKHT Oleh Pelupus
  286 Bayaran Kenaikan CKHT Oleh Pemeroleh
  092 Bayaran Potongan Cukai Bulanan (PCB)
  253 Bayaran Faedah Atas Hutang Mahkamah – CKHT
  254 Bayaran Ansuran (Audit) – CKHT
  255 Bayaran Ansuran (Unit Pemungutan) - CKHT
  256 Bayaran Ansuran (Unit Guaman Sivil) – CKHT
  257 Bayaran Kos Guaman - CKHT

Carta Kategori Perkhidmatan Pembayaran Cukai Menerusi Bank dan Pejabat Pos adalah seperti ditunjukkan pada jadual berikut.

CARTA PERKHIDMATAN PEMBAYARAN MENERUSI EJEN KUTIPAN LHDNM

Bank Ejen Bayaran CP / CKHT Bayaran PCB
Jenis Bayaran Kaunter ATM Perbankan Internet Perbankan Telefon / Mobile Mesin Deposit Cek (CDM) Mesin Deposit Tunai (CAM) Kaunter Perbankan Internet***
Alliance Bank - - - - - IBG*
Affin Bank - - - - - IBG* -
CIMB Bank - - - Tunai / Cek / IBG*
Citibank - -
(Syarikat sahaja)
- - - IBG*
Hong Leong Bank - - - - - IBG*
Maybank - IBG*
Public Bank - - - IBG*
RHB Bank -
(Individu sahaja)
- - - IBG* -
POS Malaysia
(Tunai sahaja)
- - - - - Tunai Sahaja** -
Ambank - - - - - - IBG*
OCBC Bank - - - - - - IBG*
HSBC Bank - - - - - - IBG*
Bank Islam - -
(Individu sahaja)

(Individu sahaja)
- - IBG*
Bank Rakyat - - - - - - IBG*
Bank Simpanan Nasional -
(Individu sahaja)
- - - IBG*
Agro Bank - - - - - - IBG*
MBSB Bank IBG*

IBG* (menggunakan nombor Akaun PCB/CP39)
Tunai sahaja** - Pengisian data dibuat melalui sistem e-Data PCB atau e-PCB LHDNM
Perbankan Internet*** - Pengisian data PCB pekerja dan bayaran dilakukan menerusi perbankan internet bank


Bayaran Cukai Melalui Pindahan Wang Dari Luar Negara

Bayaran cukai pendapatan melalui pindahan wang dari luar negara boleh dilakukan menerusi dua kaedah berikut:

 1. Melalui Telegraphic Transfer (TT) / Interbank Transfer Giro(IBG) / Electronic Fund Transfer (EFT)
  • Pembayar cukai perlu menghubungi nombor berikut bagi mendapatkan prosedur bayaran menerusi pemindahan telegrafik:
   • Nomber telefon : HASIL Care Line : 03-8911 1000 (panggilan dalam negara) atau 603-8911 1100 (panggilan dari luar negara)
   • Nombor faks : 603-6201 9637, atau

  • Alamat e-mel : HelpTTpayment@hasil.gov.my

   Pembayar cukai yang melakukan pembayaran menerusi medium pemindahan telegrafik (TT) adalah diwajibkan untuk mengemukakan maklumat seperti berikut bagi membolehkan maklumat bayaran dikemaskini pada akaun atau lejar cukai mereka:

   • Nama Pembayar Cukai
   • Nombor Rujukan Cukai
   • Nombor Rujukan Transaksi TT/IBG/EFT
   • Kod Bayaran Cukai (Rujuk Jadual Kod Bayaran di Perenggan f)
   • Tahun Taksiran bayaran
   • Bulan ansuran,jika ada. Sekiranya tiada, pihak LHDNM akan mengambilkira bulan semasa sebagai nombor ansuran
   • Tarikh Bayaran
   • Amaun Bayaran

   Resit bayaran akan dikeluarkan bagi bayaran yang telah sah diterima oleh bank dan setelah semua maklumat lengkap bayaran diterima oleh LHDNM. Pembayaran tanpa pengemukaan maklumat lengkap akan menyebabkan kelewatan pengeluaran resit dan denda lewat bayar akan dikenakan.


 2. Melalui Bank Draft

  Pembayar cukai yang melakukan pindahan wang dari luar negara dengan kaedah ini perlu mengemukakan instrumen berikut:

  • Nama Penerima (Bayar kepada) : Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
  • Nama dan alamat bank pembayar: Mesti "local paying bank" atau "local correspondence bank" supaya bank draft tersebut menjadi cek tempatan.

  Pembayar cukai boleh membeli bank draft dalam matawang selain Ringgit Malaysia (RM). Pembayar perlu mengambilkira kadar pertukaran matawang yang sepatutnya pada hari pembayaran. Amaun bayaran adalah berdasarkan kadar pertukaran mata wang pada hari bank draft ditunaikan oleh LHDNM. Pembayar perlu memastikan maklumat bayaran dan pembayar ditulis di belakang bank draft dan diposkan ke alamat berikut:

  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
  Pusat Bayaran Kuala Lumpur
  Tingkat Bawah, Blok 8A
  Kompleks Bangunan Kerajaan
  50600 KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Cukai Bagi Kes Taksiran Bersama

Sekiranya pendapatan suami atau isteri telah ditaksir bersama atas nama salah seorang daripadanya maka pihak yang berkenaan adalah bertanggungjawab membayar cukai tersebut. Walau bagaimanapun dalam keadaan tertentu, cukai yang kena dibayar atas pendapatan isteri atau suami boleh dipungut daripada salah seorang mengikut nisbah jumlah pendapatan masing-masing.


Potongan Cukai Bulanan (PCB)

Pada masa kini terdapat Skim Potongan Cukai Bulanan (PCB) bagi pekerja yang menerima pendapatan penggajian. Cukai yang kena dibayar akan dipotong daripada saraan individu yang berkenaan. Cukai akan dipotong setiap bulan daripada gaji mengikut Jadual Potongan Cukai Bulanan atau Kaedah Pengiraan Berkomputer PCB yang dikeluarkan oleh LHDNM.


Bayaran Baki Cukai

Perbandingan hendaklah dibuat antara jumlah Potongan Cukai Bulanan (PCB) yang telah dipotong dan cukai yang sepatutnya dibayar. Jika amaun PCB yang dipotong dari gaji tidak mencukupi, maka amaun perbezaan (iaitu antara jumlah PCB telah dipotong dengan cukai kena dibayar) hendaklah dibayar kepada LHDNM selewat-lewatnya pada 30 April atau 30 Jun tahun berikutan tahun taksiran.


Ansuran Bulanan

Sekiranya sehingga tarikh ditetapkan bagi suatu tahun taksiran (30 April atau 30 Jun), pembayar cukai gagal menyelesaikan baki cukai yang sepatutnya dibayar bagi Tahun Taksiran berkenaan, pembayar cukai boleh memohon untuk menyesaikan bayaran baki cukai berkenaan secara ansuran. Prosedur permohonan adalah dengan mengemukakan satu surat rayuan kepada unit pungutan di cawangan yang mengendalikan fail cukai mereka. Surat berkenaan hendaklah diterima oleh unit pungutan sebelum 30 April atau 30 Jun tahun berkenaan. Adalah diingatkan bahawa, meskipun rayuan untuk membayar baki cukai secara ansuran dluluskan, penalti lewat bayar akan tetap dikenakan.


Penalti Lewat Bayar Baki Cukai

Penalti lewat bayaran baki cukai sebanyak 10% akan dikenakan bagi amaun baki cukai yang tidak dibayar selepas 30 April (Kes individu penggajian) atau 30 Jun (Kes individu memiliki punca perniagaan atau pendapatan selain penggajian) tahun berikutnya bagi sesuatu tahun taksiran.


Rayuan Ke Atas Penalti Lewat Bayar

Jika pembayar cukai tidak bersetuju dengan penalti lewat bayar yang dikenakan, mereka boleh mengemukakan rayuan bertulis kepada Unit Pungutan cawangan yang mengendalikan fail cukai mereka dalam tempoh 30 hari dari tarikh Notis Taksiran dikeluarkan.

Penalti lewat bayar yang dikenakan mesti dibayar terlebih dahulu meskipun rayuan telah dikemukakan. Sekiranya rayuan berkenaan diluluskan LHDNM akan memulangkan kembali jumlah bayaran berkenaan.


Di lawati : 2,744,929
Kemaskini : : 2021-11-03 10:53:47

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 2 Dis 2021
Pengunjung : MALAYSIA Flag 73 Online : 73
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 20,952
Jumlah Pengguna Bulan : ( 12 / 2021 ) 354,428
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2021 ) 24,289,116
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 273,503,276
Jumlah Pengguna Bulan :( 11 / 2021 ) 2,917,664
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2020 ) 24,046,897