Logo_LHDN
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Bersama Membangun Negara
Jata_Negara
Utama » Profil LHDNM
print text

Profil LHDNM

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) adalah salah satu agensi utama di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara.

LHDNM ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 untuk memperolehi lebih kuasa terutamanya dalam bidang kewangan dan pengurusan kakitangan bagi meningkatkan kualiti pentadbiran percukaian.

Dahulu dikenali sebagai Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia (JHDNM), ia diperbadankan pada 1hb Mac 1996 dan dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).

Agensi ini bertanggungjawab bagi keseluruhan pentadbiran cukai langsung di bawah akta berikut :

Akta Cukai Pendapatan 1967,
Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967,
Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976,
Akta Penggalakan Pelaburan 1986,
Akta Setem 1949,
Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990.


Fungsi Lembaga

 1. Untuk bertindak sebagai ejen Kerajaan dan memberi perkhidmatan dalam pentadbiran, penaksiran, pemungutan dan penguatkuasaan pembayaran cukai pendapatan, cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duti harta pusaka, duti setem dan apa-apa cukai lain sebagaimana yang dipersetujui antara Kerajaan dengan Lembaga,

 2. Untuk menasihati Kerajaan mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan percukaian dan menghubungi Kementerian dan badan berkanun yang sewajarnya mengenai perkara-perkara tersebut,

 3. Untuk turut serta di dalam atau di luar Malaysia berkenaan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan percukaian,

 4. Untuk melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberi kepada Lembaga oleh mana-mana undang-undang bertulis lain dan

 5. Boleh bertindak sebagai ejen pemungutan untuk dan bagi pihak mana-mana badan untuk mendapatkan pinjaman yang kena dibayar balik kepada badan itu di bawah mana-mana undang-undang bertulis.


Kuasa Lembaga

 1. Membuat Kontrak,

 2. Mempergunakan segala harta Lembaga, alih dan tak alih, dengan cara yang difikirkan suaimanfaat oleh Lembaga termasuklah mendapatkan pinjaman dengan menggadai harta tersebut,

 3. Melibatkan diri dalam apa-apa kegiatan, sama ada bersendiri atau bersama-sama dengan organisasi lain, atau agensi antarabangsa, bagi menggalakkan pemahaman percukaian yang lebih baik,

 4. Memberi nasihat atau bantuan teknikal, termasuk kemudahan latihan kepada pihak-pihak berkuasa percukaian negara-negara lain,

 5. Mengenakan fi atau caj bagi perkhidmatan yang diberikan oleh Lembaga,

 6. Memberi pinjaman kepada pekerja-pekerja Lembaga bagi apa-apa maksud yang diluluskan secara khusus oleh Lembaga,

 7. Menyediakan kemudahan rekreasi dan menggalakkan kegiatan rekreasi bagi, dan kegiatan yang berfaedah untuk, kebajikan pekerja Lembaga,

 8. Menyediakan latihan untuk pekerja Lembaga dan memberi biasiswa atau selainnya membiayai latihan tersebut dan

 9. Melakukan apa juga yang bersampingan dengan mana-mana kuasanya.


Budaya Korporat

VISI

Pentadbir Cukai Terunggul

MISI

Memberikan perkhidmatan percukaian yang berkualiti dan berintegriti ke arah meningkatkan pematuhan sukarela

OBJEKTIF

Melaksanakan Sistem Pengurusan Percukaian Yang Berkesan, Adil dan Saksama

SLOGAN

Bersama Membangun Negara

DASAR KUALITI

Berteraskan integriti, kami komited memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan

MOTO PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Terbaik Untuk AndaPengurusan Eksekutif

KOLONEL (K) TAN SRI DATUK WIRA DR. HJ. MOHD. SHUKOR HJ. MAHFAR P.S.M, D.P.T.J, J.S.M, B.C.M, D.C.S.M
Ketua Pegawai Eksekutif / Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

DATO' DR. SITI MARIAM CHE AYUB D.P.S.K, P.S.K.
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pematuhan)
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

DATUK SABIN SAMITAH P.G.D.K, A.D.K, A.M.N.
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi Percukaian)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

DATO' ABD AZIZ HASHIM D.J.N, D.I.M.P
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

NOOR AZIAN ABDUL HAMID
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia


Pengurusan Kanan

 • Ibu Pejabat
   1. ZAKARIA A. SAMAD S.D.K., J.S.M., A.M.N, A.M.K.
    Pengarah Jabatan Kewangan

   2. DATUK MOHD NIZOM SAIRI A.M.N., P.J.N
    Pengarah Jabatan Siasatan

   3. MAHMOOD DAUD J.M.W, A.M.N
    Pengarah Jabatan Operasi Cukai

   4. DATIN SRI NOORHAYATI ISMAIL J.S.M., S.D.K.
    Pengarah Jabatan Logistik Korporat

   5. NOR'AINI JA'AFAR A.S.D.K
    Pengarah Jabatan Dasar Percukaian

   6. ASRIAH SHAARI J.M.W
    Pengarah Jabatan Khidmat Korporat

   7. SALMAH KASIM S.D.K
    Pengarah Jabatan Undang-Undang

   8. ADZHAR SULAIMAN J.S.M
    Pengarah Akademi Percukaian Malaysia

   9. MARIAM MOHD
    Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat

   10. ABDUL MANAP DIM D.N.S
    Pengarah Jabatan Pematuhan Cukai

   11. MANSOR HASSAN J.S.M
    Pengarah Jabatan Percukaian Antarabangsa

   12. PUTEH MARIAH HARUN J.S.M
    Pengarah Cawangan Pembayar Cukai Besar

   13. MARINA A. AZIZ S.D.K
    Pengarah Jabatan Penyelidikan Percukaian

   14. LATIFAH ZABIDI A.C.M
    Pengarah Jabatan Pengurusan Insan

   15. MOHD JAAFAR EMBONG
    Pengarah Jabatan Pungutan Hasil

   16. ROSZAMMAN MD NAWI
    Pengarah Cawangan Cukai Multinasional

   17. ABU TARIQ JAMALUDIN
    Pengarah Jabatan Resolusi Pertikaian

   18. SITI ROSNAH HJ. MOHD HASHIM
    Pengarah Jabatan Inspektorat Dan Integriti

   19. WAN RAZANAWANI WAN ZAKARIA
    Pengarah Jabatan Audit Dalam

   20. DR. GUNASEGARAN MUTHUSAMY
    Pengarah Pusat Pemprosesan Maklumat

   21. ZULKIFLI AHMAD
    Pengarah Jabatan Tindakan Khas

   22. ABDUL KHALID YUNUS A.N.S., P.J.K
    Pengarah Bahagian Pembangunan & Pengurusan Fasiliti


 • Pejabat Pengarah Negeri
   1. MOHD IDRIS MAMAT P.S.K.
    Pengarah Negeri Wilayah Persekutuan Putrajaya

   2. DATO' MAT LAZIM SALLEH P.M.P., D.I.M.P
    Pengarah Negeri Pahang

   3. ROMLI A. HAMID P.B.K
    Pengarah Negeri Selangor

   4. WAN AZNI WAN HASSAN J.S.M
    Pengarah Negeri Perak

   5. KAMARUZZAMAN HJ AB. SALLEH A.S.D.K
    Pengarah Negeri Sabah

   6. HALIJAH BULAT P.M.P, S.S.P
    Pengarah Negeri Pulau Pinang

   7. MAHHANI A. MANAN P.S.K
    Pengarah Negeri Terengganu/Kelantan

   8. ABDUL RAHAMAN KAMARUZAMAN J.S.M
    Pengarah Negeri Kedah/Perlis

   9. ROZINA SHAIK OSMAN MERICAN J.M.W
    Pengarah Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

   10. HASSIM SHAFIAI P.S.K
    Pengarah Negeri Sembilan/Melaka

   11. RAMLOT KELI D.J.N
    Pengarah Negeri Sarawak

   12. MD. DAUD ABD. RAHMAN J.S.M
    Pengarah Negeri Johor

Buka Semua | Tutup Semua

Kemaskini(Updated) : 18 Mac,2015Dilawati / Hit(s) : 365,423
Pengunjung Online: 116    Europe Flag 1    Japan Flag 1    Malaysia Flag 100    Norway Flag 1    New Zealand Flag 1    United States Flag 12   
Pengunjung: 87,844,897 Hari Ini : 795 Pengunjung Bulan Ini (03/2015) : 4,405,748Pengunjung Bulan Lepas (02/2015) : 1,284,306
Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Keselamatan Online | Webmaster
PENAFIAN: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Terjemahan ke bahasa ketiga merupakan terjemahan terus dari laman web LHDNM versi Bahasa Melayu. Ia bertujuan memberi kemudahan kepada pengguna bahasa lain menggunakan laman web ini.
Paparan terbaik menggunakan pelayar Internet Explorer 8.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800.
Hak Cipta Terpelihara 2009 © LHDNM3