printer
Dokumen Pendaftaran Bagi Peniaga Tunggal

Sila kemukakan borang permohonan pendaftaran nombor rujukan cukai bersama dokumen-dokumen berikut ;

  1. Satu salinan kad pengenalan/passport bagi pemohon/ahli kongsi.
  2. Satu (1) salinan penyata kewangan terkini perniagaan (jika ada)
  3. Satu (1) salinan Borang D - Perakuan Pendaftaran dari SSM.
  4. Satu (1) salinan Borang A Borang maklumat perniagaan dari SSM ATAU;
  5. Satu (1) salinan surat daripada Majlis Peguam [jika berkaitan] ATAU;
  6. Satu (1) salinan Borang 12 di bawah Akta Perubatan 1971 [jika berkaitan] ATAU;
  7. Satu (1) salinan Borang Q atau Borang K dari Lembaga Penilai Pentaksir & Ejen Hartanah Malaysia [Jika Berkaitan] ATAU;
  8. Satu (1) salinan surat pengesahan daripada MIA [jika berkaitan] dan
  9. Satu (1) salinan surat pengesahan lantikan sebagai agen cukai jika pendaftaran dilakukan oleh agen cukai.


Borang permohonan pendaftaran nombor rujukan cukai pendapatan boleh didapati di mana-mana kaunter LHDNM yang berdekatan.