printer
KADAR CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (CKHT)

Kadar CKHT adalah seperti yang ditetapkan di Jadual 5 ACKHT seperti berikut:

TAHUN TAKSIRAN 2020

TEMPOH PELUPUSAN

BAHAGIAN I

BAHAGIAN II

BAHAGIAN III

Selain Bahagian II dan Bahagian III

[Contoh: individu, perkongsian, harta pusaka
(si mati warganegara atau pemastautin tetap)]

Syarikat yang diperbadankan di Malaysia atau pemegang amanah bagi suatu amanah

[Contoh: syarikat, koperasi, persatuan, pertubuhan]

Individu bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap, atau harta pusaka si mati yang bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap, atau syarikat yang tidak diperbadankan di Malaysia

Pelupusan dalam tempoh 3 tahunselepas tarikh pemerolehan aset
30%
30%
30%
Pelupusan dalam tahun ke-4 selepas tarikh pemerolehan aset
20%
20%
30%
Pelupusan dalam tahun ke-5 selepas tarikh pemerolehan aset
15%
15%
30%
Pelupusan dalam tahun ke-6 selepas tarikh pemerolehan aset atau seterusnya
5%
10%
10%

TAHUN TAKSIRAN 2018 DAN TAHUN TAKSIRAN 2019

TEMPOH PELUPUSAN KADAR CUKAI TAHUN TAKSIRAN 2018 DAN TAHUN TAKSIRAN 2019

BAHAGIAN I

BAHAGIAN II

BAHAGIAN III

Selain Bahagian II dan Bahagian III

[Contoh: individu, perkongsian, harta pusaka
(si mati warganegara atau pemastautin tetap)]

Syarikat

[Contoh: syarikat, koperasi, persatuan, pertubuhan]

Individu bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap, atau harta pusaka si mati yang bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap

Pelupusan dalam tempoh 3 tahun selepas tarikh pemerolehan aset
30%
30%
30%
30%
30%
30%
Pelupusan dalam tahun ke-4 selepas tarikh pemerolehan aset
20%
20%
20%
20%
30%
30%
Pelupusan dalam tahun ke-5 selepas tarikh pemerolehan aset
15%
15%
15%
15%
30%
30%
Pelupusan dalam tahun ke-6 selepas tarikh pemerolehan aset atau seterusnya
TIADA
5%
5%
10%
5%
10%

Kadar cukai bagi pelupusan yang berlaku sebelum tarikh 1.1.2018 boleh dirujuk dalam Garis Panduan CKHT