printer

TANGGUNGJAWAB MEMBAYAR DUTI

  1. Jadual Ketiga Akta Setem 1949 menetapkan pihak yang kena bayar duti bagi sesuatu surat cara.

  2. Kuasa tanggungan bayaran duti diperuntukkan di bawah Seksyen 33, Akta Setem 1949.

CARA PEMBAYARAN

  1. Pembayaran duti setem boleh dibuat di mana-mana Pejabat Setem Cawangan LHDNM dan Pusat Khidmat Hasil dengan cara berikut :