printer
CUKAI KORPORAT
PENGENALAN
Cukai korporat dikenakan atas syarikat bermastautin (sendirian berhad dan berhad) yang memperolehi pendapatan:
 • Di Malaysia dan;
 • Dari luar Malaysia bagi syarikat insurans, pengangkutan laut dan udara dan perbankan sahaja.
TANGGUNGJAWAB SYARIKAT
 • Hantar anggaran cukai secara e-Filing (e-CP204) atau borang kertas (CP204) ke Pusat Pemprosesan Maklumat LHDNM secara manual. Mulai Tahun Taksiran 2018, anggaran cukai perlu dihantar secara e-Filing (e-CP204).
 • Bayaran Ansuran Syarikat (anggaran dibuat oleh syarikat)
Perkara Koperasi
Baharu
Koperasi
Sedia Ada
Borang
Hantar Anggaran
Dalam masa 3 bulan pertama operasi
30 hari sebelum mula tempoh asas
CP204
Mula Bayar

Bulan ke-6
tempoh asas

Bulan ke-2
tempoh asas

CP207
Tarikh Bayaran
Sebelum / pada 15 haribulan
CP207
Pinda Anggaran
Bulan ke-6 atau ke-9 tempoh asas
e-CP204A

Syarikat dorman tidak perlu hantar CP204

 • Hantar Borang e-C secara e-Filing (termasuk syarikat dorman)
 • Bayar baki cukai (jika ada) menggunakan CP207 sebelum / pada hari terakhir penghantaran Borang e-C (7 bulan selepas tarikh penutupan tempoh perakaunan)
 • Simpan rekod dan buku akaun selama 7 (TUJUH) tahun bagi tujuan semakan LHDNM
KESALAHAN
 • Kegagalan syarikat mematuhi tanggungjawab akan mengakibatkan syarikat tertakluk kepada:
Kesalahan Jenayah Kesalahan Sivil
Kegagalan menghantar dan melaporkan pendapatan mengikut tempoh yang ditetapkan dan kegagalan melaporkan pendapatan yang sepatutnya (tuntutan palsu) di Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP)
Kegagalan membayar cukai pendapatan mengikut tempoh yang ditetapkan
ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB
 • Pengarah-Pengarah Syarikat
 • Setiausaha Syarikat
 • Pengurus Atau Pegawai Utama
 • Sesiapa sahaja yang menjalankan mana-mana fungsi di atas.
KADAR CUKAI KORPORAT
JENIS TAKSIRAN
TAHUN TAKSIRAN (T/T)
2009-2015
2016
2017 - 2018
2019

Modal berbayar sehingga RM2.5 juta pada awal tempoh asas

 • Pendapatan bercukai RM500,000 pertama
20%
19%
18%
17%
 • Pendapatan bercukai selebihnya
25%
24%
24%
24%
Modal berbayar melebihi RM2.5 juta pada awal tempoh asas
25%
24%
24%
24%