printer

PERNIAGAAN DAN PERKONGSIAN

PENGENALAN

Keuntungan yang diperolehi daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion adalah merupakan pendapatan yang layak dikenakan cukai.

Perniagaan terdiri daripada:

Contoh Perniagaan :

TANGGUNGJAWAB

PENDAPATAN KASAR PERNIAGAAN

Pendapatan kasar perniagaan termasuk :

PENDAPATAN LARASAN DARI SUMBER PERNIAGAAN

Ditentukan daripada pendapatan kasar ditolak perbelanjaan berikut :

PERBELANJAAN PERNIAGAAN

Dibenarkan

Tidak Dibenarkan

Perbelanjaan yang dilakukan di dalam menghasilkan pendapatan

Contoh:

 • Bayaran Upah/Gaji
 • Bayaran KWSP
 • Sewa premis perniagaan
 • Faedah pinjaman perniagaan
 • Perbelanjaan pembaikan ke atas premis dan kenderaan yang digunakan untuk perniagaan
Perbelanjaan bagi tujuan persendirian

Contoh:
 • Manfaat kediaman
 • Bayaran bil telefon
Perbelanjaan pembelian aset peribadi

Contoh :

 • Pembelian kereta peribadi
 • Pembelian Perabot

Perbelanjaan permulaan

Contoh :

 • Belanja penubuhan perniagaan
 • Perbelanjaan pengiklanan

PERBELANJAAN KHUSUS YANG DIBENARKAN

Di antara perbelanjaan khusus yang dibenarkan sebagai tolakan ialah :

ELAUN MODAL

Diberi tolakan daripada pendapatan perniagaan sebagai ganti kepada perbelanjaan susutnilai bagi pembelian aset yang digunakan di dalam perniagaan

JENIS ELAUN

JENIS ASET

KADAR (%)

Elaun Permulaan

Semua jenis aset

20 %

Elaun Tahunan

Kenderaan Bermotor dan Jentera Berat

20 %

Loji dan Jentera

14 %

Peralatan Pejabat, Perabot dan Lekapan

10 %

Komputer

20 %