printer

IRBM Taxpayer Roadmap

IRBM Taxpayer Roadmap ini memberikan panduan kepada pembayar cukai bagi mendapatkan maklumat mengenai proses perundangan cukai, audit, rayuan, tindakan pemungutan cukai dan litigasi. Taxpayer Roadmap ini juga memberi panduan umum kepada orang awam berkenaan pentabiran cukai pendapatan di Malaysia bagi memastikan tahap pematuhan cukai yang optimum.

 

Video: IRBM Taxpayer Roadmap


Roadmap
Sila klik untuk paparan lebih besar