printer

Apa itu e-Daftar

e-Daftar
Aplikasi pendaftaran fail cukai pendapatan individu dan syarikat melalui internet.

Siapa yang perlu mendaftar Fail Cukai Pendapatan ?

Dokumen sokongan yang diperlukan :

Kategori
Dokumen Sokongan
1. Individu tidak menjalankan perniagaan
  • Kad Pengenalan (Kad Pengenalan Baru, Tentera, Polis atau Pasport)
2. Individu menjalankan perniagaan
  • Kad Pengenalan (Kad Pengenalan Baru, Tentera, Polis atau Pasport)
  • Sijil Pendaftaran Perniagaan
3. Syarikat
  • Sijil Perakuan Pemerbadanan Syarikat
  • Superform & particulars of director/officer

Hantar dokumen sokongan melalui :

Bila nombor rujukan Cukai Pendapatan akan diperolehi ?

Dalam tempoh 3 hari bekerja selepas permohonan dibuat secara online.

Cara menyemak status permohonan

Nombor permohonan akan diberikan untuk menyemak status permohonan anda.

Klik pautan untuk ke e-Daftar