printer

DIREKTORI LHDNM

Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif

Jabatan/Bahagian

Akademi Percukaian Malaysia
Jabatan Audit Dalam
Jabatan Dasar Percukaian
Jabatan Kewangan
Jabatan Khidmat Korporat
Jabatan Logistik Korporat
Jabatan Operasi Cukai
Jabatan Operasi Setem & CKHT
Jabatan Pematuhan Cukai
Jabatan Penyelidikan Percukaian
Jabatan Percukaian Antarabangsa
Jabatan Pungutan Hasil
Jabatan Pengurusan Insan
Jabatan Resolusi Pertikaian
Jabatan Integriti Dan Pengurusan Risiko
Jabatan Siasatan
Jabatan Teknologi Maklumat
Jabatan Undang-Undang

Pejabat Pengarah Negeri/Cawangan/Pusat

Johor
Kedah dan Perlis
Negeri Sembilan dan Melaka
Pahang
Perak
Pulau Pinang
Sabah
Sarawak
Selangor
Terengganu dan Kelantan
W.P Kuala Lumpur ( Cawangan Duta, Cawangan Kuala Lumpur Bandar, Cawangan Tidak Bermastautin & Pusat Bayaran Kuala Lumpur)
W.P Putrajaya (Cawangan Cheras, Cawangan Wangsa Maju & Cawangan Bangi)
Cawangan Cukai Multinasional
Cawangan Industri Khas
Cawangan Pembayar Cukai Besar
Cawangan Guaman Kuala Lumpur
Pusat Pemprosesan Maklumat