printer
STATISTIK PERKHIDMATAN DALAM TALIAN LHDNM 2019
Perkhidmatan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
1
e-Filing
79,843
133,581
1,520,733
1,799,519
758,829
342,223
454,249
198,309
       
5,287,2866,754
2
ByrHASiL FPX
39,752
34,851
82,648
119,628
115,002
70,512
110,924
57,848
       
631,165
3
ByrHASiL KadKredit
2,783
2,317
7,293
13,858
12,863
5,369
9,686
3,594
       
57,763
4
e-Daftar (Individu)
9,028
10,302
18,610
20,245
9,954
7,345
7,946
7,088
       
90,518
5
e-Daftar (Syarikat)
2,228
2,284
4,662
3,945
1,857
1,344
1,796
1,994
       
20,110
6
e-Daftar (Majikan)
824
1,371
4,552
4,621
496
361
405
500
       
13,130
7
e-Data PCB
11,687
11,311
13,917
14,966
15,918
14,582
16,270
         
98,651
8
e-PCB
45,359
44,231
54,944
56,997
60,867
54,316
61,947
         
378,661
9
e-SPC
224
194
408
434
323
227
320
         
2,130
10
e-Kemaskini
6,837
8,657
59,237
51,472
26,516
9,795
12,498
         
175,012
11
e-Lejar
77,218
79,532
324,185
416,523 
 
 
 
         
897,458
12
STAMPS
288,861
233,670
281,644
283,286
285,645
240,018
291,688
302,192
       
2,207,004
13
BSH
2,190,774
3,897,350
 2,189,725
546,053
     
 
       
8,823,902
14
MyTax
188,062
361,955
 1,655,798
1,432,293
               
3,638,690
Jumlah
2,944,062
4,821,606
 6,218,356
5,158,639
               
22,321,480

<< 2018 >