logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Kesalahan, Denda dan Penalti

Kesalahan, Denda dan Penalti

Jenis Kesalahan
Peruntukan Di Bawah ACP 1967
Jumlah Denda (RM)
Tidak mengembalikan Borang Nyata Cukai Pendapatan
112(1)
200.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 6 bulan / Kedua-duanya
Tidak memaklumkan layak dikenakan cukai
112(1)
200.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 6 bulan / Kedua-duanya
Tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam Borang Nyata Cukai Pendapatan
113(1)(a)
1,000.00 hingga 10,000.00 dan 200% atas cukai terkurang lapor
Memberi maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri / orang lain
113(1)(b)
1,000.00 hingga 10,000.00 dan 200% atas cukai terkurang lapor
Sengaja mengelak cukai / membantu orang lain mengelak cukai
114(1)
1,000.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 3 tahun / Kedua-duanya dan 300% atas cukai terkurang lapor
Membantu / menasihati orang lain dalam penyediaan Borang Nyata Cukai Pendapatan menyebabkan terkurang cukai
114(1A)
2,000.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 3 tahun / Kedua-duanya
Meninggalkan negara tanpa membayar cukai
115(1)
200.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 6 bulan / Kedua-duanya
Menganggu / menghalang pegawai LHDNM menjalankan tugas
116
1,000.00 hingga 10,000.00 / Penjara tidak melebihi 1 tahun / Kedua-duanya
Tidak menyimpan rekod
119A
300.00 hingga 10,000.00 / Penjara tidak melebihi 1 tahun / Kedua-duanya
Tidak memberi maklumat yang dikehendaki oleh LHDNM
120(1)
200.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 6 bulan / Kedua-duanya
Tidak melaporkan pertukaran alamat dalam tempoh 3 bulan
120(1)
200.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 6 bulan / Kedua-duanya


Bayaran Cukai Pendapatan

Jenis Kesalahan
Punca Pendapatan
Peruntukan Di Bawah ACP 1967
Penalti
Membayar cukai selepas 30 April
Selain
Perniagaan
Seksyen 103(3)
a. 10% kenaikan daripada cukai yang kena bayar, dan

b. Tambahan 5% kenaikan atas baki (a) jika bayaran tidak dibuat selepas 60 hari dari tarikh akhir
Membayar cukai selepas 30 Jun
Perniagaan
Seksyen 103(4)


Bayaran Anggaran Cukai Pendapatan
(Bagi Pendapatan Perniagaan)

Jenis Kesalahan
Peruntukan Di Bawah ACP 1967
Penalti
Membayar ansuran selepas 30 hari dari tarikh ditetapkan
107B(3)
10% atas ansuran tertunggak
Cukai sebenar 30% lebih tinggi daripada pindaan anggaran cukai
107B(4)
10% atas perbezaan baki cukai sebenar dengan anggaran cukai yang telah dibuat

Di lawati : 348,933
Kemaskini : : 2020-01-15 18:02:03