logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Kes Cukai

Kes cukai terkini dikeluarkan bertujuan memberi panduan kepada orang awam dan pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Senarai Kes Cukai
 • Kes Cukai Terkini

  • SEKSYEN
   TAJUK KES
   KATEGORI
   TARIKH DIKELUARKAN

   Subseksyen 38A (5)
   Akta Setem 1949 (AS 1949)

   GHFSB V Pemungut Duti Setem New!

   Laporan Kes >>

   Rayuan Duti Setem

   12.06.2019

   Seksyen 109B ACP1967

   Alwan Enterprise Sdn Bhd-Singapura V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pegangan

   19.04.2019

   Seksyen 109B ACP1967

   Alwan Enterprise Sdn Bhd-Jepun V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pegangan

   19.04.2019

   Seksyen 33(1) ACP1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Kompleks Tanjung Malim Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan

   19.04.2019

   Jadual 3 ACP1967

   Jadual 7A ACP 1967

   Lavender Confectionery & Bakery Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Bangunan Industri

   Elaun Pelaburan Semula

   19.04.2019

   Seksyen 109 ACP1967

   Glocomp Systems (M) Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pegangan

   19.04.2019

   Jadual 3 ACP1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Cimb Bank Berhad

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Modal

   19.04.2019

   Seksyen 4(a) ACP1967

   Dato Dr. Singaraveloo A/L Muthusamy V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Pendapatan

   08.01.2019

   Seksyen 33(1) ACP1967

   Sentimas Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Perbelanjaan

   06.12.2018

   Seksyen 80 Dan Seksyen 142(5) ACP 1967

   Akta Profesion Undang-Undang 1976

   BAR Malaysia V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Pengisytiharan

   06.12.2018

   Jadual 7A ACP 1967

   Nulogictec Industries Sdb Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Pelaburan Semula

   06.12.2018

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Perenggan 13 Jadual 5 ACP 1967

   Seksyen 14 & Seksyen 15
   Akta CKHT 1976

   Stormac V

   1. Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan
   2. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Perbelanjaan di bawah Seksyen 33(1) ACP 1967

   Penalti

   06.12.2018

   Seksyen 99 Dan Seksyen 138B ACP 1967

   Kaedah 2, 3, 15 Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan
   (Ketetapan Awal) 2008

   SKF Bearing Industries Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Ketetapan Awal

   05.12.2018

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 14 & Seksyen 15
   Akta CKHT 1976

   Leaw Tua Choon V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Permohonan Plaintif untuk lanjutan masa bagi memfailkan rayuan di bawah Seksyen 39, Akta Setem 1949

   04.12.2018

   Seksyen 39 Akta Setem 1949

   Goldhill Fortune Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Permohonan Plaintif untuk lanjutan masa bagi memfailkan rayuan di bawah Seksyen 39, Akta Setem 1949

   03.12.2018

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 99 ACP 1967

   Keysight Technologies Malaysia Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman Taksiran
   Di Bawah ACP 1967

   27.02.2018

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 4, 33(1)(a) dan 99
   ACP 1967

   Magnum Holdings Sdn Bhd, Magnum Berhad V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Potongan Perbelanjaan Faedah Terhadap Pendapatan Dividen Dan Faedah

   27.02.2018

   Seksyen 91 ACP 1967

   Seksyen 15(1) ACKHT 1976

   Zecon Toll Concessionaire Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Taksiran

   15.01.2018

   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Khind-Mistral (Borneo) Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Perbelanjaan

   Penalti

   15.01.2018

   Perenggan 12 Jadual 2
   ACKHT 1976

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Chia Heng Wholesaler Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Cukai Keuntungan Harta Tanah

   15.01.2018

   Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

   Seksyen 99 ACP 1967

   Iskandar Coast Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman Taksiran Di Bawah ACP 1967

   15.01.2018

   Perenggan 8 Jadual 7A ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Kualiti Alam Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Pelaburan Semula

   22.12.2017

   Seksyen 4 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Thomson Reuters Global Resources

   Alasan Penghakiman >>

   Pendapatan

   22.12.2017

   Perenggan 1A, 4 & 9 (cc)

   Jadual 7A ACP 1967

   Budi Nasib Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Elaun Pelaburan Semula

   22.12.2017

   Seksyen 34(2) ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Sastep Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Hutang Lapuk

   Penalti

   22.12.2017

   Seksyen 109B ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Mudah.my Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pegangan

   15.05.2017

   Perenggan 13 Jadual 6 ACP 1967

   Society of La Salle Brothers V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Pengecualian Cukai

   15.05.2017

   ACP 1967 atau CKHT 1976

   Insaf Tegas Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Badges of Trade

   15.05.2017

   Seksyen 4 ACP 1967

   Yunainah Binti Idrus V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Pendapatan

   15.05.2017

   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Ensco Gerudi (M) Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan

   15.05.2017

   Semakan Kehakiman

   Seksyen 109 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Alcatel-Lucent Malaysia Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>
   Sokongan Penghakiman >>

   Semakan Kehakiman

   Cukai Pegangan

   13.02.2017

   Seksyen 99 ACP 1967

   Perenggan 13 Jadual 6 ACP 1967

   Society Of La Salle Brothers V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Rayuan

   Pengecualian Cukai

   13.02.2017

   Seksyen 90(3) ACP 1967

   Seksyen 112(3) ACP 1967

   Yung Lung Holdings Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Taksiran

   Penalti

   30.08.2016
   Seksyen 24(1) ACP 1967

   Pasdec Corporation Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Tempoh Asas Pendapatan
   04.07.2016
   Seksyen 91(1) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Latexx Manufacturing Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Taksiran Taraf Perintis
   04.07.2016
   Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian)(No. 48) 1997

   Perenggan 28 Jadual 6 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Cardinal Health Malaysia 211 Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Pendapatan
   10.05.2016
   Seksyen 39(1)(l) ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Eli Lili (Malaysia) Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan

   Penalti

   10.05.2016
   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Federal Furniture Holding Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   10.05.2016
   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Seksyen 39(1)(h) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Luxabulit Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   10.05.2016
   Perenggan 8A Jadual 7A ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Marigold Industries (M) Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Pelaburan Semula
   10.05.2016
   Perenggan 7(a)(ii) Jadual 7A ACP 1967

   Opto Sensors Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Pelaburan Semula
   10.05.2016
   Seksyen 13(1)(e) ACP 1967

   Perenggan 14 Jadual 6 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Prof. Dr Syed Muhammad Naquib Al Attas

   Alasan Penghakiman >>

   Pengecualian Pendapatan
   10.05.2016
   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Oren-Puba Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   10.05.2016
   Perenggan 1A Jadual 7A ACP 1967

   Perenggan 9(cc) Jadual 7A ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Bintulu Lumber Development Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Pelaburan Semula
   09.05.2016
   Seksyen 33 (1) ACP 1967
   Seksyen 113 (2) ACP 1967

   Piramid Intan Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan

   Penalti

   09.05.2016
   Seksyen 109 ACP 1967
   Seksyen 109B ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Alcatel - Lucent Malaysia Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Cukai Pegangan
   13.04.2016
   Seksyen 13(1)(a) ACP 1967
   Seksyen 25(1A) ACP 1967
   Seksyen 32(1A) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Maxis Communication Berhad

   Alasan Penghakiman >>

   Pendapatan
   13.04.2016
   Perenggan 28 Jadual 6 ACP 1967
   Seksyen 12(1) ACP 1967

   Kyros International Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Pengecualian
   13.04.2016
   Seksyen 39(1)(h) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Steruda Sdn Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   13.04.2016
   Seksyen 39(1)(l) ACP 1967

   NV Alliance Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   13.04.2016
   Jadual 3 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Resort Poresia Bhd

   Alasan Penghakiman >>

   Elaun Modal
   13.04.2016
   Seksyen 33(1) ACP 1967

   Mengawarti Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   13.04.2016
   Seksyen 127(5) ACP 1967
   Seksyen 44(6) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor

   Alasan Penghakiman >>

   Pengecualian
   13.04.2016
   Seksyen 33 ACP 1967
   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Syarikat Pukin Ladang Kelapa Sawit Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri

   Muat turun >>

   Potongan
   02.03.2016
   Seksyen 39(1)(j) ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V Teraju Sinar Sdn Bhd

   Muat turun >>

   Alasan Penghakiman >>

   Potongan
   02.03.2016

   Seksyen 3B ACP 1967

   Seksyen 3A LOBATA 1990

   Positive Vision Labuan Limited, GA Investment Limited & Avenues Zone Inc V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Pengecualian
   27.01.2016
   Order 53 Rules Of Court 2012

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia V PBJ Industries Sdn Bhd & Goltra Sdn Bhd

   Muat turun >>

   Semakan Kehakiman
   27.01.2016

   Seksyen 24 ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Sri Binaraya Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Asas Akruan
   27.01.2016

   Seksyen 4(a) ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Dr. Zanariah Binti Ramli V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Pendapatan
   27.01.2016

   Seksyen 140(1)(a) ACP 1967

   Seksyen 113(2) ACP 1967

   Syarikat Ibraco Paremba Sdn Bhd V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Alasan Penghakiman >>

   Pendapatan
   04.12.2015
   Seksyen 33 ACP 1967

   Shaklee Products (M) Sdn. Bhd. V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Potongan
   23.04.2012
   Jadual 6 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Cardinal Health Malaysia 211 Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Pengecualian
   19.04.2012
   Seksyen 60 ACP 1967

   Peram Ranum Berhad V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Perniagaan Insurans
   05.04.2012
   Seksyen 111 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Pelangi Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Bayaran Balik
   29.03.2012
   Seksyen 111 ACP 1967

   Tropiland Sdn. Bhd. V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Bayaran Balik
   28.03.2012
   Jadual 3 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Primary Properties Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Elaun Modal
   16.02.2012
   Jadual 7A ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Syarikat Kion Hoong Cooking Oil Mills Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Elaun Pelaburan Semula
   16.02.2012
   Jadual 2 CKHT 1976

   Hamdan Abdul Hamid V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Pengecualian
   08.02.2012
   Seksyen 91 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Lai Keng Chong & Kong Chee Leong

   Muat turun >>

   Alasan Penghakiman >>

   Taksiran
   30.01.2012
   Seksyen 33 ACP 1967

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Societe Francaise De Cosmetique Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Potongan
   10.01.2012
   ACP 1967 atau CKHT 1976

   Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri V Chellam Investment Sdn. Bhd.

   Muat turun >>

   Untung Hasil atau Untung Modal
   01.01.2012

 • Kes Cukai Terdahulu

  • SEKSYEN
   TAJUK KES
   KATEGORI
   TARIKH DIKELUARKAN
   Seksyen 33 ACP 1967

   PK Resources Sdn. Bhd. V Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri Malaysia

   Muat turun >>

   Potongan
   03.04.2010
Di lawati : 152,183
Kemaskini : : 2019-06-12 17:14:12

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

3 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 14 Jun 2019
Pengunjung : MALAYSIA Flag 11 Online : 11
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 3,146
Jumlah Pengguna Bulan : ( 06 / 2019 ) 639,110
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2019 ) 18,946,990
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 221,589,541
Jumlah Pengguna Bulan :( 05 / 2019 ) 1,859,600
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2018 ) 36,330,047