logolhdn
Official Portal
Inland Revenue Board Of Malaysia
Home / Operational Guidelines

GPHDN No.

Operational Guidelines

Released / Updated

1/2020

Procedure On Submission Of Amended Return Form

06.03.2020
5/2019
Pengenaan Penailti Di Bawah Subseksyen 112(3) Akta Cukai Pendapatan 1967, Subseksyen 51(3) Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967 dan Subseksyen 29(3) Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (Available in Malay Language Only)
16.10.2019
4/2019

Procedure On Submission Of Amended Return Form

*Superceded by GPHDN Bil. 1/2020 dated 06.03.2020.

30.08.2019
3/2019

Prosedur Pengemukaan Borang Nyata Terpinda (Available in Malay Language Only)

*Superceded by GPHDN Bil. 4/2019 dated 30.08.2019.

22.04.2019
2/2019

Permohonan Surat Penyelesaian Cukai bagi Syarikat, Perkongsian Liabiliti Terhad dan Entiti Labuan (Available in Malay Language Only)

12.11.2019
1/2019

Special Program For Voluntary Disclosure

24.04.2019
1/2018

Special Program For Voluntary Disclosure (Original)

Special Program For Voluntary Disclosure (Amended)

*Superceded by GPHDN Bil. 1/2019 dated 24.04.2019.

30.11.2018

29.03.2019

3/2016

Permohonan Surat Penyelesaian Cukai Bagi Syarikat, Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) Dan Entiti Labuan (Syarikat Labuan & PLT Labuan)

*Superceded by GPHDN Bil. 2/2019 dated 12.11.2019.

31.07.2016
1/2016
(PINDAAN)

Tawaran Pengurangan Penalti Dan Penghapusan Kenaikan Cukai

05.08.2016
2/2016
Prosedur Permohonan Surat Penyelesaian Cukai (SPC) Individu
12.02.2016
1/2016

Tawaran Pengurangan Penalti Dan Penghapusan Kenaikan Cukai

*Digantikan dengan GPHDN Bil. 1/2016 (PINDAAN) bertarikh 05.08.2016.

10.02.2016
1/2015

Pengenaan Penalti Di Bawah Subseksyen 112(3) Akta Cukai Pendapatan 1967

*Superceded by GPHDN Bil. 5/2019 dated 16.10.2019.

05.03.2015
1/2014

Pembayaran Pampasan Kerana Kelewatan Membuat Bayaran Balik Lebihan Cukai Pendapatan

15.05.2014
1/2010
Prosedur Pengemukaan Borang Nyata Terpinda
30.11.2010

3/2009

Permohonan Pelepasan Sementara Sekatan Perjalanan Di Bawah Seksyen 104 Akta Cukai Pendapatan 1967 / Seksyen 22 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976

17.09.2009

2/2009

Prosedur Permohonan Surat Penyelesaian Cukai (SPC) Syarikat

*Digantikan dengan GPHDN Bil. 3/2016 bertarikh 31 Julai 2016.

15.09.2009

1/2009

Maklumat Yang Diperlukan Semasa Membuat Bayaran Cukai

11.08.2009

3/2008

Penghapusan Kenaikan Cukai

02.09.2008

2/2008

Mengemukakan Anggaran Cukai Kurang Daripada Amaun Minimum Yang Ditetapkan Di Bawah Subseksyen 107C(3) Akta Cukai Pendapatan 1967

02.09.2008

1/2008

Penggunaan Kredit Cukai Pendapatan Syarikat Sebagai Tolakan

02.09.2008

Hit(s) : 356,092
Updated : : 2020-03-06 16:39:27