logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Pengecualian
Prosedur Untuk Memfailkan Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah

Borang Nyata yang ditetapkan;

Pelupusan sebelum 01 April 2007

 • CKHT 1 - Pelupusan Harta Tanah/Syer Dalam SHT (diisi oleh pelupus).
 • CKHT 2 - Pemerolehan Harta Tanah/Syer Dalam SHT (diisi oleh pemeroleh).


Pelupusan mulai 01 Januari 2010

 • CKHT 1A - Pelupusan Harta Tanah (diisi oleh pelupus)
 • CKHT 1B - Pelupusan Syer Dalam SHT (diisi oleh pelupus)
 • CKHT 2A - Pemerolehan Harta Tanah/Syer Dalam SHT (diisi oleh pemeroleh).


Borang Nyata boleh didapati:

 • Di cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) yang berhampiran;
  atau
 • Dimuat turun dan dicetak dari laman web ini. Penggunaan borang PDF adalah dibenarkan.

Pengemukaan Borang Nyata

 • Setiap pelupus dan pemeroleh dikehendaki mengisi Borang Nyata masing-masing dan mengemukakan bersama-sama dokumen yang berkaitan ke cawangan LHDNM yang berhampiran.
 • Walau bagaimanapun, untuk mempercepatkan pemprosesan borang tersebut, pelupus dan pemeroleh disaran untuk mengemukakan ke cawangan LHDNM di mana fail cukai pendapatan pelupus dikendalikan.
 • Pelupus dan pemeroleh adalah dikecualikan daripada mengisi dan mengemukakan Borang Nyata pelupusan dan pemerolehan jika pelupusan aset tertakluk di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

Tanggungjawab Pelupus

Pelupusan sebelum 01 April 2007;

 • Mengisi Borang CKHT 1 dengan lengkap dan betul.
 • Melampirkan salinan bukti pemerolehan dan pelupusan.
  a) Bagi pelupusan harta tanah - Perjanjian Jual Beli bersetem/ KTN 14A bersetem/Memorandum Pindah Milik bersetem.
  b) Bagi pelupusan syer dalam SHT - Perjanjian Jual Beli bersetem/Borang 32A bersetem/Resolusi Pengarah/Borang 24 atau sijil syer.
 • Melampirkan dokumen sokongan bagi tuntutan perbelanjaan.
 • Mengemukakan Borang CKHT 1 dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh pelupusan harta tanah atau syer dalam SHT.
 • Mengisi borang Perakuan Pemilihan Pengecualian Cukai untuk pelupusan kediaman persendirian di bawah Perenggan 9 Jadual 3 (Seksyen 8) ACKHT 1976 jika memilih untuk memohon pengecualian tersebut.

Pelupusan mulai 01 Januari 2010;

 • Mengisi Borang CKHT 1A atau CKHT 1B dengan lengkap dan betul.
 • Melampirkan salinan bukti pemerolehan dan pelupusan.

a) Bagi pelupusan harta tanah - Perjanjian Jual Beli bersetem/KTN 14A bersetem/Memorandum Pindah Milik bersetem.
b) Bagi pelupusan syer dalam SHT - Perjanjian Jual Beli bersetem/Borang 32A bersetem / Resolusi Pengarah / Borang 24 atau sijil syer.

 • Melampirkan dokumen sokongan tuntutan perbelanjaan.
 • Mengemukakan Borang CKHT 1A atau CKHT 1B dalam tempoh enam puluh (60) hari daripada tarikh pelupusan aset atau syer dalam SHT.
 • Mengisi borang Perakuan Pemilihan Pengecualian Cukai untuk pelupusan kediaman persendirian di bawah Perenggan 9 Jadual 3 (Seksyen 8) ACKHT 1976 jika memilih untuk memohon pengecualian tersebut.
 • Mengisi CKHT 3 (Notis Pemberitahuan Maklumat di bawah seksyen 27 ACKHT 1976) sekiranya memilih supaya pemeroleh tidak memegang simpan dan meremitkan 2% daripada jumlah wang balasan atau kesemua wang berkenaan yang mana lebih rendah kepada KPHDN dalam tempoh enam puluh (60) hari daripada tarikh pelupusan aset bagi pelupusan yang tidak layak dikenakan cukai dalam keadaan berikut:

a) Aset yang dilupuskan telah dimiliki lebih daripada lima (5) tahun; atau
b) Pelupus membuat pemilihan pengecualian cukai untuk pelupusan kediaman persendirian di bawah Perenggan 9 Jadual 3 (Seksyen 8) ACKHT 1976; atau
c) Pelupusan aset adalah dengan cara pemberian tanpa apa-apa balasan di bawah perenggan 12 Jadual 2, ACKHT 1976.

 • Melampirkan CKHT 3 bersama-sama Borang CKHT 1A atau CKHT 1B dan mengemukakan ke LHDNM. CKHT 3 tidak akan diproses sekiranya gagal dikemukakan dalam tempoh enam puluh (60) hari daripada tarikh pelupusan.
 • Memberikan salinan CKHT 3 kepada pemeroleh.

Tanggungjawab Pemeroleh

Pemerolehan sebelum 01 April 2007;

 • Mengisi Borang CKHT 2 dengan lengkap dan betul.
 • Melampirkan salinan bukti pemerolehan - Perjanjian Jual Beli bersetem/KTN 14A bersetem/sijil syer atau Borang 24.
 • Mengemukakan Borang CKHT 2 dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh pemerolehan harta tanah atau syer dalam SHT.

Pemerolehan mulai 01 Januari 2010;

 • Mengisi Borang CKHT 2A dengan lengkap dan betul.
 • Melampirkan salinan bukti pemerolehan - Perjanjian Jual Beli bersetem/KTN 14A bersetem/sijil syer atau Borang 24.
 • Mengemukakan Borang CKHT 2A dalam tempoh enam puluh (60)hari daripada tarikh pelupusan harta tanah atau syer dalam SHT.
 • Melampirkan CKHT 3 bersama-sama Borang CKHT 2A sekiranya diperoleh daripada pelupus.

Penerimaan Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah

Borang Nyata yang diterima dan diisi dengan lengkap akan diproses. Borang Nyata yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pelupus atau pemeroleh untuk dilengkapkan.

Borang CKHT 1, CKHT 1A atau CKHT 1B yang dianggap tidak lengkap;

 • Tidak mengisi maklumat pada ruangan akuan.
 • Tidak melampirkan bukti pemerolehan dan pelupusan harta tanah atau syer dalam SHT (contoh: salinan Perjanjian Jual Beli, KTN 14A atau Borang 32A bersetem).
 • Tidak mengemukakan dokumen sokongan bagi perbelanjaan yang dituntut.
 • Tidak menandatangani Borang Nyata.

Borang CKHT 2 atau CKHT 2A yang dianggap tidak lengkap;

 • Tidak mengisi maklumat pada ruangan akuan.
 • Tidak melampirkan bukti pemerolehan harta tanah atau syer dalam SHT (contoh: salinan Perjanjian Jual Beli, KTN 14A atau Borang 32A bersetem).
 • Tidak menandatangani Borang Nyata.

Sekiranya Borang Nyata yang telah dilengkapkan dan diterima oleh LHDNM melebihi tempoh tiga puluh (30) hari (pelupusan sebelum 1 April 2007) atau enam puluh (60) hari (pelupusan mulai 1 Januari 2010) daripada tarikh pelupusan, penalti di bawah subseksyen 29(3) ACKHT 1976 akan dikenakan.
Borang Nyata yang lengkap akan diproses dan notis atau sijil perakuan seperti berikut akan dikeluarkan.

Pelupusan sebelum 1 April 2007

 • Notis Taksiran (Borang K) bagi kes kena cukai.
 • Sijil Perakuan Penyelesaian (CKHT 5) bagi kes tidak kena cukai.
 • Sijil Perakuan Penyelesaian (CKHT 4) bagi kes yang telah dibayar sepenuhnya.

Pelupusan mulai 1 Januari 2010

 • Notis Taksiran (Borang K) bagi kes kena cukai.
 • Sijil Perakuan Penyelesaian (CKHT 5A) bagi kes tidak kena cukai.
Di lawati : 55,984
Kemaskini : : 2015-02-06 12:28:11

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

83 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 21 Mei 2018
Pengunjung : Australia
 Flag 1 China
 Flag 1 MALAYSIA Flag 35 Netherlands
 Flag 1 Singapore
 Flag 1 United States
 Flag 3 Online : 42
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 16,172
Jumlah Pengguna Bulan : ( 05 / 2018 ) 2,199,690
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2018 ) 21,108,337
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 187,420,800
Jumlah Pengguna Bulan :( 04 / 2018 ) 4,945,214
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2017 ) 33,518,994