logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Perintah Duti Setem

PERINTAH DUTI SETEM


Tahun 2002 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 434

Suratcara yang disempunakan berkaitan pindah milik harta tak alih yang merupakan pelupusan suka rela antara ibubapa dan anak

Tahun 2003 – Perintah Duti Setem (Pengecualian)

P.U.(A) 58

Suratcara yang disempunakan berkaitan pembelian suatu rumah kos rendah

Tahun 2007 – Perintah Duti Setem (Pengecualian)

P.U.(A) 420

Suratcara yang disempunakan berkaitan pindah milik harta tak alih yang merupakan pelupusan suka rela antara suami dan isteri

Tahun 2008 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 211

Mana-mana surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh pembeli yang dinamakan dalam perjanjian jual beli bagi pembelian satu unit sahaja harta kediaman berharga tidak lebih RM250,000 seunit

P.U.(A) 311

Mana-mana perjanjian pinjaman yang disempurnakan oleh pembeli yang dinamakan dalam perjanjian jual beli, untuk membiayai pembelian satu unit sahaja harta kediaman berharga tidak lebih RM250,000 seunit

Tahun 2009 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 409

Peremitan dua puluh peratus duti setem yang kena dibayar ke atas surat cara pembiayaan prinsipal atau utama yang dibuat mengikut prinsip Syariah

Tahun 2010 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 376

Surat cara yang disempurnakan berkaitan penukaran skim pembiayaan/pinjaman sedia ada daripada konvensional kepada syariah diremitkan setakat duti yang kena dibayar atas baki amaun prinsipal pinjaman sedia ada

P.U.(A) 423

Mana-mana perjanjian pinjaman yang disempurnakan oleh pembeli yang dinamakan dalam perjanjian jual beli, untuk membiayai pembelian satu unit sahaja harta kediaman berharga tidak lebih RM350,000 seunit

P.U.(A) 475

Mana-mana surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh pembeli yang dinamakan dalam perjanjian jual beli bagi pembelian satu unit sahaja harta kediaman berharga tidak lebih RM350,000 seunit

P.U.(A) 476

Peremitan berkaitan surat cara Perjanjian Perkhidmatan yang boleh dikenakan duti di bawah sub sub butiran 22(1)(b), Jadual 1, Akta Setem 1949

Tahun 2010 – Perintah Duti Setem (Pengecualian)

P.U.(A)120

Surat cara yang dinyatakan dalam Jadual bagi pembelian rumah pangsa di bawah PPR Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan Perumahan Awam DBKL yang disempurnakan di antara 1.1.2010 hingga 31.12.2011

Tahun 2011 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 81

Peremitan berkaitan penjadualan semula atau penyusunan semula kemudahan pembiayaan Islam sedia ada setakat duti yang kena dibayar atas baki amaun prinsipal bagi kemudahan pembiayaan Islam sedia ada

Tahun 2011 – Perintah Duti Setem (Pengecualian)

P.U.(A) 80

Pengecualian berkaitan pembaharuan mana-mana kemudahan pembiayaan pusingan secara Islam jika surat cara bagi pembiayaan pusingan secara islam yang sedia ada telah disetem dengan sewajarnya

P.U.(A) 441

Perjanjian pinjaman berhubung pembelian harta kediaman daripada Perbadanan PR1MA Malaysia

P.U.(A) 446

Pengecualian bagi Skim Pembiayaan Mikro
Senarai institusi kewangan dan produk berkaitan Skim Pembiayaan Mikro

Tahun 2012 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 8

Peremitan duti yang melebihi RM50.00 bagi surat cara ikatan penyerahan hak menurut Dasar Pengagihan Kerja dari kontraktor kepada kontraktor Bumiputera Kelas E dan F

P.U.(A) 258

Peremitan atas duti yang boleh dikenakan di bawah subsub butiran 22(1)(b) bagi surat cara pinjaman tanpa cagaran bagi apa-apa jumlah atau sejumlah wang yang kena dibayar apabila dituntut atau bayaran balik secara sekaligus

P.U.(A) 416

Mana-mana perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang berharga tidak melebihi RM400,000 oleh seseorang individu warganegara Malaysia

P.U.(A) 417

Mana-mana surat cara pindah milik bagi pembelian rumah kediaman yang berharga tidak melebihi RM400,000 oleh seseorang individu warganegara Malaysia

Tahun 2012 – Perintah Duti Setem (Pengecualian)

P.U.(A) 108

Insentif Polisi Laluan Hijau

Tahun 2014 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 360

Mana-mana perjanjian pinjaman untuk membiayai pembelian satu unit harta kediaman sahaja bernilai tidak melebihi RM500,000 yang disempurnakan oleh seorang individu warganegara Malaysia yang dinamakan dalam perjanjian jual beli

P.U.(A) 361

Mana-mana surat cara pindah milik bagi pembelian satu unit harta kediaman sahaja bernilai tidak melebihi RM500,000 yang disempurnakan oleh seorang individu warganegara Malaysia

Tahun 2016 – Perintah Duti Setem (Peremitan)
P.U.(A) 365 Mana-mana surat cara pindah milik bagi pembelian satu unit harta kediaman pertama sahaja bernilai tidak melebihi RM500,000 yang disempurnakan oleh seorang individu warganegara Malaysia
P.U.(A) 366 Mana-mana perjanjian pinjaman untuk membiayaai pembelian satu unit harta kediaman pertama sahaja bernilai tidak melebihi RM500,000 yang disempurnakan oleh seorang individu warganegara Malaysia yang dinamakan dalam perjanjian jual beli.
Di lawati : 128,927
Kemaskini : : 2018-01-17 10:00:53

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 13 Dis 2018
Pengunjung : MALAYSIA Flag 11 United States
 Flag 9 South Africa
 Flag 1 Online : 21
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 9,783
Jumlah Pengguna Bulan : ( 12 / 2018 ) 900,858
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2018 ) 35,102,605
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 201,415,096
Jumlah Pengguna Bulan :( 11 / 2018 ) 2,041,071
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2017 ) 33,518,994