logolhdn
Official Portal
Inland Revenue Board Of Malaysia
Home / Cooporative Tax
Cukai Koperasi
Pengenalan
Cukai koperasi dikenakan atas pertubuhan / badan berikut yang bermastautin dan memperolehi pendapatan di Malaysia:
  • Koperasi yang didaftarkan dibawah Akta Koperasi 1993 (Akta 502);
  • Pertubuhan Peladang yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan Peladang 1967;
  • Pertubuhan Peladang yang berdaftar di bawah Akta Organisasi Peladang  1973; dan
  • Pertubuhan Nelayan yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan Nelayan 1971
Layanan cukai koperasi tertakluk kepada AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967
 
Tanggungjawab Koperasi
Hantar Borang C1 secara e-Filing (e-C1) atau Borang C1 secara manual ke Pusat Pemprosesan Maklumat LHDNM (termasuk koperasi  dorman)
Hantar anggaran cukai secara e-Filing (e-CP204) atau borang kertas (CP204) ke Pusat Pemprosesan Maklumat LHDNM secara manual
Bayaran Ansuran Koperasi (anggaran dibuat oleh koperasi)
Perkara Koperasi
Baharu
Koperasi
Sedia Ada
Borang
Hantar Anggaran
Dalam masa 3 bulan pertama operasi
30 hari sebelum mula tempoh asas
CP204
Mula Bayar

Bulan ke-6
tempoh asas

Bulan ke-2
tempoh asas

CP207
Tarikh Bayaran
Sebelum / pada 15 haribulan
CP207
Pinda Anggaran
Bulan ke-6 atau ke-9 tempoh asas
CP204A

Koperasi dorman tidak perlu hantar CP204

Bayar baki cukai (jika ada) menggunakan CP207 sebelum / pada hari terakhir pengemukaan Borang C1 (7 bulan selepas tarikh penutupan tempoh perakaunan)
Simpan rekod dan buku akaun selama 7 tahun bagi tujuan semakan LHDNM
 
Pengecualian Cukai Koperasi
Bagi tempoh 5 tahun pertama mulai dari tarikh pendaftaran koperasi tersebut; dan
Selepas 5 tahun tamat, jika kumpulan wang ahli pada hari pertama tempoh asas kurang daripada RM750,000
Koperasi perlu mengisi dan menghantar Borang C1 secara e-Filing (e-C1) atau Borang C1 secara manual walaupun dikecualikan cukai di bawah subperenggan 12(1)(a) atau subperenggan 12(1)(b), Jadual 6 ACP 1967.
 
Orang Yang Bertanggungjawab
Pengerusi Koperasi
Setiausaha Koperasi
Bendahari Koperasi
Orang yang menjalankan mana-mana fungsi di atas
 
Kadar Cukai Koperasi
Pendapatan Bercukai (RM)
Tahun Taksiran
2014
2015 - 2018

1 – 30,000

0%
0%

30,001 – 60,000

5%
5%

60,001 – 100,000

10%
10%

100,001 - 150,000

15%
15%

150,001 – 250,000

20%
18%

250,001 – 500,000

22%
21%

500,001 – 750,000

24%
23%
Melebihi 750,000
25%
24%
 
Kemudahan Bayaran Cukai Koperasi
ByrHASiL
Bayaran melalui Kad Kredit
Perkhidmatan Bayaran Di Ejen LHDNM Yang Dilantik
Hit(s) : 14,502
Updated : : 2018-03-16 11:48:02

.Headquarters of Inland Revenue Board Of Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

14 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Last Update : 18 Feb 2019
Visitor(s) : Hong Kong
 Flag 1 Mexico
 Flag 1 Malaysia
 Flag 162 Singapore
 Flag 5 United States
 Flag 13 Online : 182
Best viewed using Chrome,Internet Explorer(Latest Version) or Mozilla Firefox with 1280x800 screen resolution . Copyright Reserved 2015 © IRBM
DISCLAIMER : Inland Revenue Board of Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.
Visitors Today: 34,918
Visitors This Month : ( 02 / 2019 ) 1,811,456
Visitors This Year : ( 2019 ) 4,940,537
Total Visitors : 207,583,087
Visitors This Month :( 01 / 2019 ) 3,129,081
Visitors This Year : ( 2018 ) 36,330,047