logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Pembayaran

Perkhidmatan ByrHASiL, e-PCB, e-Data PCB dan e-CP39 melalui FPX

Perkhidmatan ini menggunakan FPX sebagai Gateway untuk pengguna membayar cukai.

Pengguna perlu mempunyai akaun perbankan internet dengan mana-mana bank yang menyertai FPX. Sila klik pautan berikut bagi senarai bank yang terlibat:

https://www.paynet.my/fpx/banks-tpa.html

Sila layari : https://byrhasil.hasil.gov.my - ByrHASiL, https://ekls.hasil.gov.my/ - e-PCB, http://eapps.hasil.gov.my/ - e-Data PCB dan https://ecp39.hasil.gov.my/ - e-CP39

Perkhidmatan ByrHASiL Untuk Bayaran Cukai Melalui Kad Kredit

Pembayar cukai boleh membuat pembayaran cukai pendapatan dan cukai keuntungan harta tanah menggunakan kad kredit secara dalam talian di https://byrhasil.hasil.gov.my/creditcard/

Perkhidmatan ini boleh digunakan untuk semua kad kredit VISA, Mastercard dan American Express yang dikeluarkan di Malaysia.

Perkhidmatan Bayaran Cukai di Ejen-ejen Kutipan LHDNM

a) Bayaran di Kaunter

Bayaran Cukai Pendapatan, Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) dan Potongan Cukai Bulanan (PCB) bagi Individu dan Syarikat boleh dibuat secara tunai, cek dan arahan debit akaun di semua cawangan ejen-ejen LHDNM yang berikut:

 • CIMB Bank
 • Public Bank
 • Maybank
 • POS Malaysia
 • Affin Bank
 • Bank Rakyat
 • RHB Bank
 • Bank Simpanan Nasional

Nota:

 • Hanya bayaran secara tunai sahaja yang diterima di kaunter POS Malaysia.
 • Bayaran Potongan Cukai Bulanan (PCB) melalui kaunter CIMB Bank hanya secara tunai. Manakala, selain CIMB Bank bayaran secara IBG/RENTAS/Telegraphic Transfer (TT)/Pindahan Tunai.
 • Maklumat berikut perlu diisi ke dalam slip bayaran di bank:

  i. Kod Bayaran
  ii. Nama Pembayar Cukai/Majikan
  iii. No. Rujukan Cukai/No Rujukan Majikan
  iv. No. Kad Pengenalan
  v. Tahun Taksiran bagi bayaran yang dibuat/Tahun dan Bulan potongan bagi bayaran PCB
  vi. Amaun bayaran

b) Bayaran Melalui Internet

Kemudahan pembayaran Cukai Pendapatan, Cukai keuntungan Harta Tanah (CKHT) dan Potongan Cukai Bulanan (PCB) melalui saluran elektronik ejen-ejen LHDNM yang dilantik seperti berikut;

Bayaran PCB sahaja melalui https://www.alliancebank.com.my

Bayaran Cukai Pendapatan dan CKHT untuk individu sahaja melalui https://www.cimbclicks.com.my
Bayaran PCB melalui https://www.cimbbizchannel.com.my

Bayaran Cukai Pendapatan dan CKHT Syarikat serta bayaran PCB melalui https://portal.citidirect.com
Bayaran Cukai Pendapatan dan CKHT Individu dan Syarikat serta bayaran PCB melalui https://www.hlb.com.my/main/
Bayaran Cukai Pendapatan dan CKHT melalui https://www.maybank2u.com.my
Bayaran Cukai Pendapatan dan CKHT untuk Syarikat serta PCB melalui http://www.maybank2e.net
Bayaran Cukai Pendapatan, CKHT dan PCB Individu dan Syarikat melalui https://www.pbebank.com.my
Bayaran Cukai Pendapatan dan CKHT melalui https://logon.rhb.com.my
Bayaran PCB sahaja melalui https://www.rhb.com.my

Bayaran Cukai Pendapatan dan CKHT melalui https://www.posonline.com.my

(Debit akaun pembayar cukai melalui CIMBClicks, Bank Rakyat, Hong Leong Online, RHB Bank, MEPSCASH, Bank Islam, Al-Rajhi Bank dan Affin Bank)

Bayaran PCB sahaja melalui https://www.ambankgroup.com/eng/Business/TransactionBanking
Bayaran PCB sahaja melalui http://www.ocbc.com.my
Bayaran PCB sahaja melalui HSBC, sila hubungi 1300-88-1128 atau 603-8321 5511
Bayaran PCB sahaja melalui https://ebanker2.bankislam.biz
Bayaran Cukai Pendapatan dan CKHT melalui https://www.mybsn.com.my

c) Bayaran Melalui ATM

Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah Individu boleh dilakukan melalui Auto Teller Machine (ATM) di bank-bank berikut;

 • Public Bank
 • Maybank
 • CIMB Bank

Bayaran PCB hanya boleh dibuat melalui mesin ATM di CIMB Bank sahaja

Bagi membolehkan anda membayar melalui mesin ATM, anda perlulah mempunyai kad ATM bank yang berkenaan dan maklumat yang perlu disediakan untuk melaksanakan transaksi ini adalah nombor rujukan cukai.

d) Bayaran Melalui Tele-Perbankan

Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah melalui perkhidmatan tele-perbankan disediakan melalui;

 • Maybank Kawanku Phone Banking (1-300-88-6688)

e) Bayaran Melalui Mesin Deposit Cek (Cheque Deposit Machine)

Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah individu disediakan melalui;

 • Public Bank Berhad Mesin Deposit Cek (CDM)

  Bayaran PCB disediakan melalui Mesin Deposit Cek (CDM) CIMB Bank. Pastikan nombor akaun PCB/CP39 yang terdapat pada slip pengesahan dituliskan di belakang cek.

f) Bayaran Melalui Mesin Deposit Wang (Cash Deposit Machine)

Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah individu disediakan melalui;

 • CIMB Bank Berhad Mesin Deposit Tunai (CAM)

Jadual Kod Bayaran

Item

Kod Bayaran

Keterangan

1

084

Bayaran Ansuran Cukai/ Baki Cukai Individu

2

086

Bayaran Ansuran Cukai Syarikat

3

088

Pendahuluan / Ansuran Cukai Komposit

4

090

Bayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah

5

095

Bayaran Cukai Pendapatan (tidak termasuk skim ansuran)

6

150

Bayaran Kenaikan Seksyen 103A / 103

7

151

Bayaran Seksyen 108

8

152

Bayaran Kenaikan Seksyen 108

9

153

Bayaran Kenaikan Komposit

10

154

Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)

11

155

Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(10) / 107B(4)

12

156

Bayaran Kos Mahkamah

13

157

Bayaran Faedah Atas Hutang Hukuman

14

158

Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Audit

15

159

Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Pemungutan

16

160

Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Guaman Sivil

17

173

Bayaran Kos Guaman

18

178

Bayaran Seksyen 108 (Sek 25)

19

181

Bayaran Kenaikan Seksyen 25

20

196

Bayaran Penyelesaian Cukai

21

197

Bayaran Penyelesaian Cukai - Majikan

22

250

Bayaran Kenaikan CKHT Oleh Pelupus

23

286

Bayaran Kenaikan CKHT Oleh Pemeroleh

24

092

Bayaran Potongan Cukai Bulanan (PCB)


Bayaran Cukai Melalui Pindahan Wang Dari Luar Negara

Bayaran cukai pendapatan melalui pindahan wang dari luar negara boleh dilakukan menerusi dua kaedah berikut:

a) Melalui Telegraphic Transfer (TT) / Interbank Transfer Giro(IBG) / Electronic Fund Transfer (EFT)

 • Pembayar cukai perlu menghubungi nombor berikut bagi mendapatkan prosidur bayaran menerusi pemindahan telegrafik:

  • Nomber telefon : HASIL Care Line : 03-8911 1000 (panggilan dalam negara) atau 603-8911 1100 (panggilan dari luar negara)
  • Nombor faks : 603-6201 9637, atau
  • Alamat e-mel : HelpTTpayment@hasil.gov.my

 • Pembayar cukai yang membayar menerusi pemindahan telegrafik diwajibkan mengemukakan maklumat berikut bagi membolehkan akaun mereka dikemaskini:

  • Nama Pembayar Cukai
  • Nombor Rujukan Cukai
  • Nombor Rujukan Transaksi TT/IBG/EFT
  • Kod Bayaran Cukai (Rujuk Jadual Kod Bayaran di Perenggan f)
  • Tahun Taksiran bayaran
  • Bulan ansuran,jika ada. Sekiranya tiada, pihak LHDNM akan mengambilkira bulan semasa sebagai nombor ansuran
  • Tarikh Bayaran
  • Amaun Bayaran

Resit bayaran akan dikeluarkan bagi bayaran yang telah sah diterima oleh bank dan setelah semua maklumat lengkap bayaran diterima oleh LHDNM. Pembayaran tanpa pengemukaan maklumat lengkap akan menyebabkan kelewatan pengeluaran resit dan denda lewat bayar akan dikenakan.

Bayaran PCB melalui Internet Banking disediakan melalui CIMB Bank. Manakala, selain CIMB Bank bayaran secara IBG/RENTAS/Telegraphic Transfer(TT)/Pindahan Tunai

b) Melalui Bank Draft

Pembayar cukai yang melakukan pindahan wang dari luar negara dengan kaedah ini perlu mengemukakan instrumen berikut:

 • Nama Penerima (Bayar kepada) : Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
 • Nama dan alamat bank pembayar: Mesti "local paying bank" atau "local correspondence bank" supaya bank draft tersebut menjadi cek tempatan.

Pembayar cukai boleh membeli bank draft dalam matawang selain Ringgit Malaysia (RM). Pembayar perlu mengambilkira kadar pertukaran matawang yang sepatutnya pada hari pembayaran. Amaun bayaran adalah berdasarkan kadar pertukaran mata wang pada hari bank draft ditunaikan oleh LHDNM. Pembayar perlu memastikan maklumat bayaran dan pembayar ditulis di belakang bank draft dan diposkan ke alamat berikut:

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Pusat Bayaran Kuala Lumpur
Tingkat Bawah, Blok 8A
Kompleks Bangunan Kerajaan
50600 KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Cukai Bagi Kes Taksiran Bersama

Sekiranya pendapatan suami atau isteri telah ditaksir bersama atas nama salah seorang daripadanya maka pihak yang berkenaan adalah bertanggungjawab membayar cukai tersebut. Walau bagaimanapun dalam keadaan tertentu, cukai yang kena dibayar atas pendapatan isteri atau suami boleh dipungut daripada salah seorang mengikut nisbah jumlah pendapatan masing-masing.

Potongan Cukai Bulanan (PCB)

Pada masa kini terdapat Skim Potongan Cukai Bulanan (PCB) bagi pekerja yang berpendapatan penggajian. Cukai yang kena dibayar akan dipotong daripada saraan seseorang individu yang berkenaan. Cukai dipotong setiap bulan daripada gaji mengikut Jadual Potongan Cukai Bulanan atau Kaedah Pengiraan Berkomputer PCB yang dikeluarkan oleh LHDNM.

Bayaran Baki Cukai

Perbandingan hendaklah dibuat antara jumlah Potongan Cukai Bulanan (PCB) yang telah dipotong dan cukai yang patut dibayar. Jika PCB yang dibayar tidak mencukupi, maka amaun perbezaan (iaitu antara jumlah PCB dengan cukai patut dibayar) hendaklah dibayar kepada LHDNM selewat-lewatnya pada 30 April tahun berikutan tahun taksiran.

Ansuran Bulanan

Sekiranya sehingga 30 April bagi suatu tahun taksiran anda masih gagal menyelesaikan cukai yang sepatutnya dibayar bagi tempoh yang berkenaan anda bolehlah memohon untuk membuat bayaran ansuran baki cukai. Prosedur yang perlu diikuti adalah dengan mengemukakan satu surat rayuan kepada unit pungutan di cawangan fail fizikal anda berada. Surat berkenaan hendaklah diterima oleh unit pungutan sebelum 30 April tahun berkenaan. Adalah diingatkan, sungguhpun rayuan diterima tetapi penalti lewat bayar tetap akan dikenakan.

Penalti Lewat Bayar Baki Cukai

Penalti lewat bayaran baki cukai sebanyak 10% akan dikenakan bagi amaun yang tidak dibayar selepas 30 April tahun berikutan tahun taksiran. Jika masih gagal membayar cukai dan penalti yang dikenakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh penalti dikenakan, penalti tambahan sebanyak 5% akan dikenakan ke atas amaun yang masih terhutang.

Rayuan Ke Atas Penalti Lewat Bayar

Jika anda tidak bersetuju dengan penalti lewat bayar yang dikenakan, anda boleh mengemukakan rayuan secara bertulis kepada Unit Pungutan cawangan berkenaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh Notis Taksiran dikeluarkan.

Penalti lewat bayar yang dikenakan mestilah dijelaskan terlebih dahulu walaupun rayuan dibuat. Sekiranya rayuan diluluskan LHDNM akan memulangkan kembali jumlah yang berkenaan.

Di lawati : 2,354,709
Kemaskini : : 2020-02-04 17:28:51

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 23 Jan 2021
Pengunjung : MALAYSIA Flag 42 Online : 42
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 7,686
Jumlah Pengguna Bulan : ( 01 / 2021 ) 2,214,137
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2021 ) 2,214,137
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 251,430,423
Jumlah Pengguna Bulan :( 12 / 2020 ) 1,495,093
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2020 ) 24,046,897