logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Muat Turun Borang
BORANG PERFOMA B
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Pemberitahuan Penghibur Awam Yang Tidak Bermastautin
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG CP58
JENIS BORANG
CATATAN

Penyata Bayaran Insentif Berbentuk Wang Tunai Dan Bukan Wang Tunai Kepada Ejen, Pengedar Atau Pengagih Tertakluk Kepada Seksyen 83A Akta Cukai Pendapatan 1967

Borang CP58
(Format pdf)

Borang CP58
(Format Excel)

Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai (dalam format pdf dan Excel)

Nota Panduan Pengisian Borang CP58

BORANG CP57
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Pemberitahuan Kematian Pembayar Cukai
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG CP22
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Pemberitahuan Pekerja Baharu
Borang ini boleh dimuat turun dan dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
Pengemukaan melalui e-mel TIDAK dibenarkan.

BORANG CP22A & CP22B
JENIS BORANG
CATATAN
CP22A - Permohonan Penyelesaian Cukai Pekerja Berhenti Kerja / Bersara / Meninggal Dunia bagi Pekerja Swasta
Borang ini boleh dimuat turun dan dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
Pengemukaan melalui e-mel TIDAK dibenarkan.

CP22B - Permohonan Penyelesaian Cukai Pekerja Berhenti Kerja / Bersara / Meninggal Dunia bagi Pekerja Kerajaan
Borang ini boleh dimuat turun dan dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
Pengemukaan melalui e-mel TIDAK dibenarkan.

BORANG CP21
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Pemberitahuan oleh Majikan bagi Pekerja yang hendak Meninggalkan Malaysia
Borang ini boleh dimuat turun dan dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
Pengemukaan melalui e-mel TIDAK dibenarkan.

BORANG NR/R/PS1
JENIS BORANG
CATATAN
Pelawat Sementara - Pas Lawatan Profesional
Borang NR/R/PS1
(Format Ms Word)

Borang NR/R/PS1
(Format pdf)

Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai (dalam format MS Word & pdf)

Panduan Soalan Dan Jawapan

Lampiran A

BORANG N
JENIS BORANG
CATATAN
Permohonan untuk Lanjutan Tempoh bagi Membuat Rayuan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan (Kes Cukai Pendapatan)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai
Permohonan untuk Lanjutan Tempoh bagi Membuat Rayuan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan (Kes Cukai Keuntungan Harta Tanah)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai
Permohonan Untuk Lanjutan Tempoh bagi Membuat Rayuan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan (Kes Cukai Petroleum)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai
Permohonan untuk Lanjutan Tempoh bagi Membuat Rayuan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan (Kes Cukai Pegangan)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG EA
JENIS BORANG
CATATAN
Penyata Saraan daripada Penggajian - Swasta
Borang C.P.8A (EA)
(Format pdf)

Borang C.P.8A (EA)
(Format Excel)

Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai (dalam format pdf dan Excel)
Nota Panduan Borang EA & EC

Nota untuk Bahagian F Borang EABORANG EC
JENIS BORANG
CATATAN
Penyata Saraan daripada Penggajian - Kerajaan
Borang C.P.8C (EC)
(Format pdf)

Borang C.P.8C (EC)
(Format Excel)

Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai (dalam format pdf dan Excel)

Nota Panduan Borang EA & EC


BORANG CP204, CP204A DAN CP204B
JENIS BORANG
CATATAN
Anggaran Cukai Yang Kena Dibayar oleh Syarikat / Perkongsian Liabiliti Terhad / Koperasi / Badan Amanah

Mulai Tahun Taksiran 2018, syarikat hendaklah mengemukakan anggaran cukai secara elektronik kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Mulai Tahun Taksiran 2019, Perkongsian Liabiliti Terhad, Badan Amanah dan Koperasi hendaklah mengemukakan anggaran cukai secara elektronik kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Pindaan Anggaran Cukai Yang Kena Dibayar oleh Syarikat / Perkongsian Liabiliti Terhad / Koperasi / Badan Amanah

Mulai Tahun Taksiran 2018, syarikat hendaklah mengemukakan anggaran cukai secara elektronik kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Mulai Tahun Taksiran 2019, Perkongsian Liabiliti Terhad, Badan Amanah dan Koperasi hendaklah mengemukakan anggaran cukai secara elektronik kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia


Pemberitahuan Pertukaran Tempoh Perakaunan oleh Syarikat / Perkongsian Liabiliti Terhad / Koperasi / Badan Amanah
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG CP207
JENIS BORANG
CATATAN
Slip Pengiriman Bayaran bagi Syarikat / Koperasi / Badan Amanah
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG Q
JENIS BORANG
CATATAN
Notis Rayuan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan (Kes Cukai Pendapatan)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai
Notis Rayuan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan (Kes Cukai Keuntungan Harta Tanah)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai
Notis Rayuan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan (Kes Cukai Petroleum)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai
Notis Rayuan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan (Kes Cukai Pegangan)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG CP147
JENIS BORANG
CATATAN
Slip Pengiriman Cukai yang Dinaikkan - Subseksyen 109(2), 109B(2), 109D(3), 109E(4), 109F(2) dan 109G(2) Akta Cukai Pendapatan 1967
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG CP147[1]
JENIS BORANG
CATATAN
Slip Pengiriman Cukai yang Dinaikkan - Subseksyen 107A(2) Akta Cukai Pendapatan 1967
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG PCB 2(II)
JENIS BORANG
CATATAN
Penyata Bayaran Cukai Oleh Majikan
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG PCB/TP1
JENIS BORANG
CATATAN

Borang Tuntutan Potongan dan Rebat Individu
bagi tujuan Potongan Cukai Bulanan (PCB)

Borang ini boleh dimuat turun dan dihantar kepada majikan

BORANG PCB/TP3
JENIS BORANG
CATATAN

Borang Maklumat Berkaitan Penggajian dengan Majikan-Majikan Terdahulu dalam Tahun Semasa bagi Tujuan PCB

Borang ini boleh dimuat turun dan dihantar kepada majikan baru

BORANG CP600B
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Permohonan Pertukaran Alamat
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG R50
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Pilihan untuk Mengabaikan Baki 108 / Baki 108 Tersemak di bawah Seksyen 50 Peruntukan Kecualian dan Peralihan Akta Kewangan 2007 (Akta 683 )
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG CP55, BORANG CP55A, BORANG CP55B , BORANG CP55C, BORANG CP55D, BORANG CP55E DAN BORANG CP55F
JENIS BORANG
CATATAN
Kuasa Pemfailan Penyata Secara Elektronik - Akuan oleh Pembayar Cukai (Seksyen 152A Akta Cukai Pendapatan 1967)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai.
Borang Permohonan Nombor PIN e-Filing bagi Firma Ejen Cukai
Borang CP55A [1/2008]
(Format pdf)

Borang CP55A [1/2008]
(Format Excel)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai. (dalam format pdf dan Excel)
Borang Permohonan Nombor PIN e-Filing bagi Organisasi
Borang CP55B
(Format pdf)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai. (dalam format pdf)
Borang Pembatalan Kuasa Pengarah Syarikat Dalam e-Filing Organisasi
Borang CP55C
(Format pdf)
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai. (dalam format pdf)

Lampirkan senarai syarikat bersama Borang CP55B jika mempunyai lebih daripada satu syarikat yang ingin didaftarkan

Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai. (dalam format pdf)
Borang Permohonan Nombor PIN e-Filing bagi Individu

Borang CP55D
(Format pdf)


Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai. (dalam format pdf)
Borang Permohonan Nombor PIN e-Filing bagi Pentadbir Harta Pusaka

Borang CP55E
(Format pdf)


Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai. (dalam format pdf)
Borang Pembatalan Kuasa Pentadbir Dalam e-Filing Pentadbir Harta Pusaka

Borang CP55F
(Format pdf)


Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai. (dalam format pdf)

Lampiran Senarai Pembayar Cukai / Harta Pusaka di bawah e-Filing Pentadbir disertakan bersama Borang CP55E jika mempunyai lebih daripada satu Pembayar cukai harta Pusaka yang ingin didaftarkan

Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai. (dalam format pdf)

BORANG RK-T
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Relief Kumpulan bagi Syarikat Menuntut
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai
Borang Relief Kumpulan bagi Amanah Perniagaan Menuntut
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG RK-S
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Relief Kumpulan bagi Syarikat Menyerah
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai
Borang Relief Kumpulan bagi Amanah Perniagaan Menyerah
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG PEL (PETROLEUM)
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Bagi Orang yang Boleh Dikenakan Cukai Yang Menyerah Perbelanjaan Eksplorasi Yang Layak Di Bawah Perenggan 3A Jadual 1 Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai
Borang Tuntutan Perbelanjaan Eksplorasi Yang Layak Di Bawah Perenggan 3A Jadual 1 Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG CP. 15C
JENIS BORANG
CATATAN
Permohonan Relif kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri berkaitan Kesilapan di bawah Subseksyen 131(1) Akta Cukai Pendapatan 1967
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG CP7
JENIS BORANG
CATATAN
Penyata untuk Memohon Surat Penyelesaian Cukai bagi Syarikat
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai
Penyata untuk Memohon Surat Penyelesaian Cukai bagi Syarikat Yang Tidak Aktif
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG CP7(PT)
JENIS BORANG
CATATAN
Penyata untuk Memohon Surat Penyelesaian Cukai bagi Perkongsian Liabiliti Terhad
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG CP7(LE)
JENIS BORANG
CATATAN
Penyata untuk Memohon Surat Penyelesaian Cukai bagi Entiti Labuan
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG APA
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Permohonan Penentuan Harga Awal Unilateral
Borang ini hanya dalam versi Bahasa Inggeris. Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

Borang Permohonan Penentuan Harga Awal Bilateral
Borang ini hanya dalam versi Bahasa Inggeris. Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG KA
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Permohonan Ketetapan Awal
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

Garis Panduan Ketetapan Awal

BORANG PERMOHONAN SIJIL TARAF MASTAUTIN
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Permohonan Sijil Taraf Mastautin
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

BORANG MNE
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Transaksi Luar Negara
Borang ini hanya dalam versi Bahasa Inggeris. Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D)

JENIS BORANG
CATATAN
Borang Permohonan Aktiviti Penyelidikan Dan Pembangunan Yang Diluluskan Di bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Borang 1
Borang ini boleh dimuat turun
Tuntutan Potongan Khas (Potongan Dua Kali) Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Borang 2
Tuntutan Potongan Khas (Potongan Dua Kali) Di bawah Seksyen 34B Akta Cukai Pendapatan 1967 Borang 3

Tuntutan Peruntukan Khas (potongan Satu Kali)  Di bawah Subseksyen 34(7) Akta Cukai Pendapatan 1967


BORANG PERMOHONAN PINDAAN BAYARAN ANSURAN CP502
JENIS BORANG
CATATAN
Borang Permohonan Pindaan Bayaran Ansuran CP502
Borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai. (dalam format pdf)

Nota Penerangan CP502

Di lawati : 2,786,709
Kemaskini : : 2021-03-26 11:24:58

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 23 Apr 2021
Pengunjung : MALAYSIA Flag 372 Online : 372
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 20,158
Jumlah Pengguna Bulan : ( 04 / 2021 ) 1,807,422
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2021 ) 9,456,159
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 258,672,164
Jumlah Pengguna Bulan :( 03 / 2021 ) 3,154,397
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2020 ) 24,046,897