Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
 Bersama Membangun Negara     Rab, 25 Jan 2017    Eng | Mal
Utama / Profil LHDNM

Profil LHDNM

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) adalah salah satu agensi utama di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara.

LHDNM ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 untuk memperolehi lebih kuasa terutamanya dalam bidang kewangan dan pengurusan kakitangan bagi meningkatkan kualiti pentadbiran percukaian.

Dahulu dikenali sebagai Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia (JHDNM), ia diperbadankan pada 1hb Mac 1996 dan dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).

Agensi ini bertanggungjawab bagi keseluruhan pentadbiran cukai langsung di bawah akta berikut :

Akta Cukai Pendapatan 1967,
Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967,
Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976,
Akta Penggalakan Pelaburan 1986,
Akta Setem 1949,
Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990.


Fungsi Lembaga

 1. Untuk bertindak sebagai ejen Kerajaan dan memberi perkhidmatan dalam pentadbiran, penaksiran, pemungutan dan penguatkuasaan pembayaran cukai pendapatan, cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duti harta pusaka, duti setem dan apa-apa cukai lain sebagaimana yang dipersetujui antara Kerajaan dengan Lembaga,

 2. Untuk menasihati Kerajaan mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan percukaian dan menghubungi Kementerian dan badan berkanun yang sewajarnya mengenai perkara-perkara tersebut,

 3. Untuk turut serta di dalam atau di luar Malaysia berkenaan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan percukaian,

 4. Untuk melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberi kepada Lembaga oleh mana-mana undang-undang bertulis lain dan

 5. Boleh bertindak sebagai ejen pemungutan untuk dan bagi pihak mana-mana badan untuk mendapatkan pinjaman yang kena dibayar balik kepada badan itu di bawah mana-mana undang-undang bertulis.


Kuasa Lembaga

 1. Membuat Kontrak,

 2. Mempergunakan segala harta Lembaga, alih dan tak alih, dengan cara yang difikirkan suaimanfaat oleh Lembaga termasuklah mendapatkan pinjaman dengan menggadai harta tersebut,

 3. Melibatkan diri dalam apa-apa kegiatan, sama ada bersendiri atau bersama-sama dengan organisasi lain, atau agensi antarabangsa, bagi menggalakkan pemahaman percukaian yang lebih baik,

 4. Memberi nasihat atau bantuan teknikal, termasuk kemudahan latihan kepada pihak-pihak berkuasa percukaian negara-negara lain,

 5. Mengenakan fi atau caj bagi perkhidmatan yang diberikan oleh Lembaga,

 6. Memberi pinjaman kepada pekerja-pekerja Lembaga bagi apa-apa maksud yang diluluskan secara khusus oleh Lembaga,

 7. Menyediakan kemudahan rekreasi dan menggalakkan kegiatan rekreasi bagi, dan kegiatan yang berfaedah untuk, kebajikan pekerja Lembaga,

 8. Menyediakan latihan untuk pekerja Lembaga dan memberi biasiswa atau selainnya membiayai latihan tersebut dan

 9. Melakukan apa juga yang bersampingan dengan mana-mana kuasanya.


Budaya Korporat

VISI

Pentadbir Cukai Terunggul yang Menyumbang Kepada Pembangunan Negara

MISI

Memberikan perkhidmatan percukaian yang cemerlang dengan :
i. Mempertingkatkan pematuhan sukarela
ii. Melaksanakan sistem percukaian berintegrasi dan telus
iii. Meningkatkan keberkesanan operasi melalui inovasi proses dan teknologi maklumat
iv. Memantapkan tenaga kerja kompeten

OBJEKTIF

Melaksanakan Sistem Percukaian Yang Berkesan, Adil Dan Saksama

SLOGAN

Bersama Membangun Negara

DASAR KUALITI

Berteraskan integriti, kami komited memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan

MOTO PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Terbaik Untuk AndaPengurusan Eksekutif

DATUK SABIN SAMITAH P.G.D.K, A.D.K, A.M.N.
Ketua Pegawai Eksekutif / Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia


Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi Percukaian)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

DATO' ABD AZIZ HASHIM D.J.N, D.I.M.P
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pematuhan)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

DATO' NOOR AZIAN ABDUL HAMID D.I.M.P
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

DATUK MOHD NIZOM SAIRI P.J.N, A.M.N.
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia


Pengurusan Kanan

 • Ibu Pejabat
   1. MAHMOOD DAUD J.M.W., A.M.N
    Pengarah Jabatan Operasi Cukai

   2. DATIN SRI NOORHAYATI ISMAIL J.S.M, S.D.K
    Pengarah Jabatan Logistik Korporat

   3. NOR'AINI JA'AFAR A.S.D.K., J.S.M
    Pengarah Jabatan Dasar Percukaian

   4. ASRIAH SHAARI J.M.W
    Pengarah Akademi Percukaian Malaysia

   5. SALMAH KASIM S.D.K
    Pengarah Jabatan Sivil Dan Pendakwaan

   6. ADZHAR SULAIMAN J.S.M
    Pengarah Jabatan Penyelidikan Cukai

   7. ABDUL MANAP DIM D.N.S
    Pengarah Jabatan Pematuhan Cukai

   8. PUTEH MARIAH HARUN J.S.M
    Pengarah Cawangan Pembayar Cukai Besar

   9. MARINA A. AZIZ S.D.K
    Pengarah Jabatan Khidmat Korporat

   10. NORAINI MUSTAFA
    Pengarah Jabatan Pengurusan Insan

   11. MOHD JAAFAR EMBONG
    Pengarah Jabatan Pungutan Hasil

   12. ROSZAMMAN MD NAWI
    Pengarah Jabatan Siasatan

   13. MOHAMMED NOOR AHMAD P.B.S
    Pengarah Jabatan Percukaian Antarabangsa

   14. MOHAMMAD NAZRI ISMAIL
    Pengarah Jabatan Kewangan

   15. ZAMANI ISMAIL
    Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat

   16. SALAMATUNNAJAN BESAH
    Pengarah Cawangan Cukai Multinasional

   17. NORISHAM LONG
    Pengarah Jabatan Perancangan Strategik

   18. ABU TARIQ JAMALUDIN
    Pengarah Jabatan Resolusi Pertikaian

   19. HAZLINA HUSSAIN
    Pengarah Jabatan Sekretariat Lembaga Dan Advisori Perundangan

   20. KANAGA DEVI A/P SHANMUGAM
    Pengarah Jabatan Pengurusan Risiko

   21. SITI ROSNAH MOHD HASHIM
    Pengarah Jabatan Inspektorat Dan Integriti

   22. DATIN WAN RAZANAWANI WAN ZAKARIA
    Pengarah Jabatan Audit Dalam

   23. ZULKIFLI AHMAD
    Pengarah Jabatan Tindakan Khas

   24. ZALEHA ADAM
    Pengarah Jabatan Gubalan Dan Semakan Undang-Undang

   25. SITI AISAH ABD. KHALID
    Pengarah Cawangan Petroleum

   26. ABDUL KHALID YUNUS A.N.S., P.J.K
    Pengarah Jabatan Pembangunan Dan Pengurusan Fasiliti

   27. HAJAM LAJAH ALAM
    Pengarah Jabatan Perisikan dan Profiling

   28. DR. GUNASEGARAN A/L MUTHUSAMY
    Pengarah Pusat Pemprosesan Maklumat


 • Pejabat Pengarah Negeri
   1. MOHD IDRIS MAMAT P.S.K.
    Pengarah Negeri Wilayah Persekutuan Putrajaya

   2. DATO' MAT LAZIM SALLEH P.M.P., D.I.M.P., J.S.M
    Pengarah Negeri Pahang

   3. ROMLI A. HAMID P.B.K., J.S.M
    Pengarah Negeri Selangor

   4. DATIN WAN AZNI WAN HASSAN J.S.M
    Pengarah Negeri Perak

   5. DATUK KAMARUZZAMAN HJ AB. SALLEH A.S.D.K., P.G.D.K
    Pengarah Negeri Sabah

   6. HALIJAH BULAT P.M.P, S.S.P
    Pengarah Negeri Pulau Pinang

   7. MAHHANI A. MANAN P.S.K., J.S.M
    Pengarah Negeri Terengganu/Kelantan

   8. ABDUL RAHAMAN KAMARUZAMAN J.S.M
    Pengarah Negeri Kedah/Perlis

   9. ROZINA SHAIK OSMAN MERICAN J.M.W
    Pengarah Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

   10. DATUK HASSIM SHAFIAI P.S.K., J.S.M., D.P.S.M
    Pengarah Negeri- Negeri Sembilan / Melaka

   11. RAMLOT KELI D.J.N., P.B.K
    Pengarah Negeri Sarawak

   12. MOHD RAMLI A. WAHID
    Pengarah Negeri Johor

Buka Semua | Tutup Semua
Di lawati : 492,818
Kemaskini : : 2016-12-14 09:05:03

.Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. 03-83138888 .

2 1mal jata mof msc anm kastam bnm lada spr 1akses
Selamat Datang Welcome United States
  Tarikh Kemaskini : 24 Jan 2017
Pengunjung : Argentina
 Flag 1 China
 Flag 1 United Kingdom
 Flag 1 Korea Republic of
 Flag 1 Malaysia
 Flag 23 Philippines
 Flag 1 Turkey
 Flag 1 Taiwan; Republic of China (ROC)
 Flag 1 United States
 Flag 9 Reserved
 Flag 2 Online : 41
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 3,890
Jumlah Pengguna Bulan : ( 01 / 2017 ) 1,652,326
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2017 ) 1,652,326
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 145,435,833
Jumlah Pengguna Bulan :( 12 / 2016 ) 2,265,774
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2016 ) 30,962,414